ฟังก์ชัน Shell

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

หมายเหตุ: ฟังก์ชัน วิธี วัตถุ หรือคุณสมบัติตามที่อธิบายในหัวข้อนี้ถูกปิดใช้งานถ้าบริการ Microsoft Jet นิพจน์กำลังทำงานในโหมด sandbox ซึ่งทำให้การประเมินนิพจน์ที่อาจไม่ปลอดภัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมด sandbox ค้นหา "โหมด sandbox" ในวิธีใช้

เรียกใช้โปรแกรมปฏิบัติการ และส่งกลับค่าตัวแปร(คู่) แทน ID งานของโปรแกรมถ้าสำเร็จ มิฉะนั้น จะส่งกลับเป็นศูนย์

ไวยากรณ์

Shell ( ชื่อเส้นทาง [, windowstyle ] )

ไวยากรณ์ของฟังก์ชันShellมีอาร์กิวเมนต์ต่อไปนี้:

อาร์กิวเมนต์

คำอธิบาย

ชื่อเส้นทาง

ต้องระบุ ตัวแปร (สตริง) ชื่อของโปรแกรมเพื่อดำเนินการและใด ๆ ที่จำเป็นอาร์กิวเมนต์หรือสวิตช์บรรทัดคำสั่ง อาจมีไดเรกทอรี หรือโฟลเดอร์ และไดรฟ์ บน Macintosh คุณสามารถใช้ฟังก์ชันMacIDเพื่อระบุแอปพลิเคชันของลายเซ็นแทนที่เป็นชื่อ ตัวอย่างต่อไปนี้ใช้ลายเซ็นสำหรับ Microsoft Word: Shell MacID("MSWD")

windowstyle

เพิ่มเติม ตัวแปร (เต็ม) ที่สอดคล้องกับสไตล์ของหน้าต่างโปรแกรมจะถูกเรียกใช้ ถ้าwindowstyleถูกเว้นไว้จะเริ่มใช้โปรแกรมย่อเล็กสุดที่ มีโฟกัส บน Macintosh (ระบบ 7.0 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า), windowstyleเท่านั้นกำหนดหรือไม่แอปพลิเคชันที่ได้รับโฟกัสเมื่อเรียกใช้ไม่


Windowstyle ชื่ออาร์กิวเมนต์มีค่าเหล่านี้:

ค่าคงที่

ค่า

คำอธิบาย

vbHide

0

หน้าต่างถูกซ่อนไว้ และโฟกัสจะถูกส่งผ่านไปยังหน้าต่างที่ซ่อนอยู่ ค่าคงvbHideจะไม่สามารถใช้ได้บนแพลตฟอร์มที่ Macintosh

vbNormalFocus

1

หน้าต่างมีโฟกัส และคืนค่าไปยังลักษณะขนาดและตำแหน่งเดิม

vbMinimizedFocus

2

หน้าต่างจะแสดงเป็นไอคอนที่มีโฟกัส

vbMaximizedFocus

3

หน้าต่างถูกขยายที่ มีโฟกัส

vbNormalNoFocus

4

หน้าต่างจะถูกคืนค่าไปยังลักษณะขนาดและตำแหน่งล่าสุด หน้าต่างที่เปิดอยู่ในปัจจุบันยังคงทำงาน

vbMinimizedNoFocus

6

หน้าต่างจะแสดงเป็นไอคอน หน้าต่างที่เปิดอยู่ในปัจจุบันยังคงทำงาน


ข้อสังเกต

ถ้าฟังก์ชันShellเรียบร้อยแล้วดำเนินการไฟล์มีชื่อ จะส่งกลับหมายเลขงานของโปรแกรมเริ่มต้น ID งานเป็นตัวเลขที่ไม่ซ้ำกันที่ระบุถึงโปรแกรมกำลังทำงานอยู่ ถ้าฟังก์ชันShellจะไม่สามารถเริ่มโปรแกรมมีชื่อ เกิดข้อผิดพลาด

บน Macintosh, vbNormalFocus, vbMinimizedFocusและvbMaximizedFocusทั้งหมดวางแอปพลิเคชันพื้นหน้า vbHide, vbNoFocus, vbMinimizeFocusทั้งหมดวางแอปพลิเคชันในเบื้องหลัง

หมายเหตุ: ตามค่าเริ่มต้น ฟังก์ชันShellเรียกใช้โปรแกรมอื่น ๆ แบบอะซิงโครนัส ซึ่งหมายความว่าโปรแกรมเริ่มต้นใช้งานShellอาจเสร็จสิ้นการดำเนินการก่อนที่จะดำเนินการต่อไปนี้ฟังก์ชันShellถ้อย

ตัวอย่าง

หมายเหตุ: ตัวอย่างที่ติดตามสาธิตการใช้ฟังก์ชันนี้ใน Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับ VBA เลือกอ้างอิงสำหรับนักพัฒนา ในรายการดรอปดาวน์ถัดจากค้นหา และใส่เงื่อนไขอย่าง น้อยหนึ่งในกล่องค้นหา

ตัวอย่างนี้ใช้ฟังก์ชันShellเพื่อเรียกใช้แอปพลิเคชันที่ระบุ โดยผู้ใช้ บน MacIntosh ชื่อไดรฟ์เริ่มต้นคือ "HD" และบางส่วนของชื่อเส้นทางจะถูกคั่น ด้วยเครื่องหมายจุดคู่แทนเครื่องหมาย ในทำนองเดียวกัน คุณจะต้องระบุโฟลเดอร์ Macintosh แทน \Windows

' Specifying 1 as the second argument 
' opens the application in normal size and
' gives it the focus.
Dim RetVal
' Run Calculator.
RetVal = Shell("C:\WINDOWS\CALC.EXE", 1)
ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×