ฟังก์ชัน SEARCH

ฟังก์ชัน SEARCH จะส่งกลับตำแหน่งของอักขระที่ซึ่งอักขระหรือสตริงข้อความที่ระบุถูกพบครั้งแรกโดยเริ่มด้วย start_num ให้ใช้ฟังก์ชัน SEARCH เพื่อระบุตำแหน่งที่ตั้งของอักขระหรือสตริงข้อความภายในสตริงข้อความอื่นเพื่อที่คุณจะได้ใช้ฟังก์ชัน MID หรือฟังก์ชัน REPLACE เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อความดังกล่าว

ไวยากรณ์

SEARCH(find_text,within_text,start_num)

find_text     เป็นข้อความที่คุณต้องการค้นหา คุณสามารถใช้อักขระตัวแทน  เช่น เครื่องหมายคำถาม (?) และเครื่องหมายดอกจัน (*) ใน find_text ได้ เครื่องหมายคำถามจะส่งกลับอักขระเดี่ยวใดๆ เครื่องหมายดอกจันจะส่งกลับลำดับต่อเนื่องของอักขระใดๆ ถ้าคุณต้องการค้นหาเครื่องหมายคำถามหรือเครื่องหมายดอกจันจริงๆ ให้พิมพ์เครื่องหมายตัวหนอน (~) ก่อนหน้าอักขระ

within_text     คือข้อความที่คุณต้องการเข้าไปค้นหา find_text

start_num     คือตำแหน่งของอักขระใน within_text ซึ่งคุณต้องการเริ่มต้นการค้นหา ใช้ start_num เพื่อข้ามตำแหน่งของอักขระที่ระบุ ตัวอย่างเช่น สมมุติว่าคุณทำงานกับสตริงข้อความ "AYF0093.YoungMensApparel" เมื่อต้องการค้นหาตำแหน่งของอักขระ "Y" ตัวแรกที่ปรากฏอยู่ในส่วนคำอธิบายของสตริงข้อความ ให้ตั้งค่า start_num เท่ากับ 8 เพื่อป้องกันไม่ให้มีการค้นหาส่วนที่เป็นหมายเลขอนุกรมของข้อความ โดยฟังก์ชัน SEARCH จะเริ่มต้นด้วยการค้นหาที่อักขระตัวที่ 8 แล้วค้นหาค่า find_text ที่อักขระถัดไป จากนั้นจะส่งกลับตำแหน่งหมายเลข 9 มาให้ ฟังก์ชัน SEARCH จะส่งกลับตำแหน่งของอักขระที่นับจากตำแหน่งเริ่มต้นของค่า within_text เสมอ และจะนับอักขระที่คุณข้ามด้วยถ้าค่า start_num มากกว่า 1

ข้อสังเกต

  • ฟังก์ชัน SEARCH จะไม่แยกความแตกต่างระหว่างตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กขณะที่กำลังค้นหาข้อความ

  • ฟังก์ชัน SEARCH จะคล้ายคลึงกับฟังก์ชัน FIND เว้นแต่ว่าฟังก์ชัน FIND นั้นเป็นแบบตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก

  • ถ้าไม่พบ find_text ฟังก์ชันจะคืนค่าความผิดพลาด #VALUE!

  • ถ้า start_num ถูกละเว้น จะถือว่าเป็น 1

  • ถ้า start_num ไม่มากกว่า 0 (ศูนย์) หรือมากกว่าความยาวของ within_text จะส่งกลับค่าความผิดพลาด #VALUE!

ตัวอย่าง

Col1

Col2

Col3

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

Statements

Profit Margin

margin

=SEARCH("e",[Col1],6)

ตำแหน่งของอักขระ "e" ตัวแรกในสตริงโดยเริ่มนับจากตำแหน่งที่หก (7)

Statements

Profit Margin

margin

=SEARCH([Col3],[Col2])

ตำแหน่งของ "margin" ใน "Profit Margin" (8)

Statements

Profit Margin

margin

=REPLACE([Col2],SEARCH([Col3],[Col2]),6,"Amount")

แทนที่ "Margin" ด้วย "Amount" (Profit Amount)

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×