ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

ฟังก์ชัน Round

ส่งกลับตัวเลขที่ปัดเศษเป็นจำนวนตำแหน่งทศนิยมที่ระบุ

ไวยากรณ์

ปัดเศษ ( นิพจน์ [, numdecimalplaces ] )

ไวยากรณ์ของฟังก์ชันRoundมีอาร์กิวเมนต์เหล่านี้:

อาร์กิวเมนต์

คำอธิบาย

นิพจน์

จำเป็น นิพจน์ตัวเลขที่ถูกปัดเศษ

numdecimalplaces

ไม่จำเป็น ตัวเลขที่ระบุจำนวนตำแหน่งที่ด้านขวาของทศนิยมจะรวมอยู่ในการปัดเศษ ถ้าละเว้นฟังก์ชันจะปัดเศษเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุด

ตัวอย่างคิวรี

นิพจน์

ผลลัพธ์

เลือก ProductSales, Round (FinalPrice) เป็นนิพจน์จาก ProductSales

ส่งกลับหมายเลขผลิตภัณฑ์พร้อมด้วย "FinalPrice" ที่ปัดเศษเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงที่สุด (ไม่มีทศนิยม)

เลือก ProductSales, Round (FinalPrice, 1) เป็น RoundedPrice จาก ProductSales

ส่งกลับหมายเลขผลิตภัณฑ์พร้อมด้วย "FinalPrice" ที่ปัดเศษเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงที่สุดด้วยทศนิยม1ทศนิยมและจะแสดงในคอลัมน์ RounderPrice

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×