ฟังก์ชัน Rnd

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ส่งกลับ เดียว ที่มีตัวเลขสุ่ม

ไวยากรณ์

Rnd [(เลข)]

เลือกหมายเลขอาร์กิวเมนต์ เดียวหรือใด ๆ ที่ถูกต้องนิพจน์ตัวเลข อยู่

ส่งกลับค่า

ถ้า number เป็น

Rnd สร้าง

น้อย กว่าศูนย์

ตัวเลขที่เหมือนกันทุกครั้ง โดยใช้หมายเลขข้อมูลเริ่มต้น

มากกว่าศูนย์

หมายเลขสุ่มถัดไปในลำดับใด

เท่ากับศูนย์

ประโยชน์สูงสุดสร้างหมายเลขล่าสุด

ไม่ได้ให้

หมายเลขสุ่มถัดไปในลำดับใด


ข้อสังเกต

ฟังก์ชันRndส่งกลับค่าน้อยกว่า 1 แต่มากกว่า หรือเท่ากับศูนย์

ค่าของตัวเลขกำหนดวิธีสร้างตัวเลขสุ่มRnd :

สำหรับใด ๆ ที่ระบุแรกเริ่มต้น ลำดับหมายเลขที่เหมือนกันขึ้นเนื่องจากแต่ละโทรต่อเนื่องกันฟังก์ชันRndใช้หมายเลขก่อนหน้าเป็นการเริ่มต้นสำหรับหมายเลขในลำดับถัดไป

ก่อนที่จะเรียกRnd,ใช้คำสั่งRandomizeโดยไม่ มีอาร์กิวเมนต์เพื่อเตรียมใช้งานตัวสร้างเลขสุ่มที่ มีการเริ่มต้นโดยยึดตามตัวจับเวลาของระบบ

เมื่อต้องการสร้างเป็นจำนวนเต็มสุ่มในช่วงที่ระบุ ใช้สูตรนี้:

Int((upperbound - lowerbound + 1) * Rnd + lowerbound)

ที่นี่upperboundเป็นจำนวนสูงสุดในช่วง และlowerboundเป็นจำนวนต่ำสุดในช่วง

หมายเหตุ: เมื่อต้องการทำซ้ำลำดับของตัวเลขสุ่ม โทรRndมีอาร์กิวเมนต์เป็นค่าลบทันทีก่อนที่จะใช้Randomizeมีอาร์กิวเมนต์เป็นตัวเลข ใช้Randomizeมีค่าเดียวกันสำหรับหมายเลขทำซ้ำอักขระก่อนหน้า

ตัวอย่าง

หมายเหตุ: ตัวอย่างที่ติดตามสาธิตการใช้ฟังก์ชันนี้ใน Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับ VBA เลือกอ้างอิงสำหรับนักพัฒนา ในรายการดรอปดาวน์ถัดจากค้นหา และใส่เงื่อนไขอย่าง น้อยหนึ่งในกล่องค้นหา

ตัวอย่างนี้ใช้ฟังก์ชันRndเพื่อสร้างค่าสุ่มเป็นจำนวนเต็มตั้งแต่ 1 เพื่อ 6

Dim MyValue
' Generate random value between 1 and 6.
MyValue = Int((6 * Rnd) + 1)
ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×