ฟังก์ชัน RGB

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ส่งกลับ Long แทนค่าสี RGB

ไวยากรณ์

RGB ( สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน )

ไวยากรณ์ของฟังก์ชันRGBมีอาร์กิวเมนต์ต่อไปนี้:

อาร์กิวเมนต์

คำอธิบาย

สีแดง

ต้องระบุ ตัวแปร (จำนวนเต็ม) ตัวเลขในช่วง 0 – 255 รวม ที่แสดงคอมโพเนนต์สีแดงของสี

สีเขียว

ต้องระบุ ตัวแปร (จำนวนเต็ม) ตัวเลขในช่วง 0 – 255 รวม ที่แสดงคอมโพเนนต์สีเขียวสี

สีน้ำเงิน

ต้องระบุ ตัวแปร (จำนวนเต็ม) ตัวเลขในช่วง 0 – 255 รวม ที่แสดงคอมโพเนนต์สีน้ำเงินสี


ข้อสังเกต

เมธอดแอปพลิเคชันและคุณสมบัติที่ยอมรับสเปคสีคาดหวังว่า ข้อมูลจำเพาะเป็น ตัวเลขที่แสดง RGB สีค่า ค่าสี RGB ระบุความเข้มของสีแดง สีเขียว และทำให้เกิดสีระบุจะแสดงเป็นสีน้ำเงินแบบสัมพัทธ์

ค่าใด ๆอาร์กิวเมนต์ เพื่อRGBที่มีขนาดเกิน 255 จะถือว่าเป็น 255

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการบางสีมาตรฐานและสีแดง สีเขียว และสีฟ้าค่าเหล่านั้นมี:

สี

ค่าสีแดง

ค่าสีเขียว

ค่าสีน้ำเงิน

สีดำ

0

0

0

สีน้ำเงิน

0

0

255

สีเขียว

0

255

0

สีฟ้า

0

255

255

แดง

255

0

0

ม่วงมาเจนต้า

255

0

255

สีเหลือง

255

255

0

สีขาว

255

255

255


ค่าสี RGB ส่งกลับ โดยฟังก์ชันนี้จะไม่เข้ากันกับผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Macintosh พวกเขาอาจถูกนำไปใช้ภายในบริบทของแอปพลิเคชัน Microsoft สำหรับ Macintosh แต่ไม่ควรใช้เมื่อการติดต่อสื่อสารสีเปลี่ยนเป็นระบบปฏิบัติการ Macintosh โดยตรง

ตัวอย่าง

หมายเหตุ: ตัวอย่างที่ติดตามสาธิตการใช้ฟังก์ชันนี้ใน Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับ VBA เลือกอ้างอิงสำหรับนักพัฒนา ในรายการดรอปดาวน์ถัดจากค้นหา และใส่เงื่อนไขอย่าง น้อยหนึ่งในกล่องค้นหา

ตัวอย่างนี้แสดงวิธีใช้ฟังก์ชันRGBเพื่อส่งกลับเป็นจำนวนเต็มที่แสดงถึงค่าสีRGB จะใช้สำหรับแอปพลิเคชันวิธีและคุณสมบัติที่ยอมรับสเปคสีเหล่านั้น วัตถุMyObjectและคุณสมบัติถูกใช้สำหรับภาพประกอบเท่า ถ้าไม่มีMyObjectหรือถ้าไม่มีคุณสมบัติสีเกิดข้อผิดพลาด

Dim RED, I, RGBValue, MyObject
' Return the value for Red.
Red = RGB(255, 0, 0)
' Initialize offset.
I = 75
RGBValue = RGB(I, 64 + I, 128 + I)
' Same as RGB(75, 139, 203).
' Set the Color property of MyObject to Red.
MyObject.Color = RGB(255, 0, 0)
ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×