ฟังก์ชัน Replace

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ส่งกลับสตริงที่ซึ่งงย่อยที่ระบุได้ถูกแทนที่ ด้วยอีกสตริงย่อยจำนวนครั้งที่ระบุ

ไวยากรณ์

แทน ( นิพจน์ ค้นหา แทน [เริ่ม] [count ] [เปรียบเทียบ] )

ไวยากรณ์ของฟังก์ชันReplaceมีอาร์กิวเมนต์ต่อไปนี้:

อาร์กิวเมนต์

คำอธิบาย

นิพจน์

ต้องระบุ สตรินิพจน์ที่ประกอบด้วยสตริงย่อยเมื่อต้องการแทน

ค้นหา

ต้องระบุ สตริงย่อยที่กำลังค้นหา

แทน

ต้องระบุ สตริงย่อยแทน

เริ่มต้น

เพิ่มเติม ตำแหน่งภายในนิพจน์ที่จะเริ่มการค้นหาสตริงย่อย ถ้าเว้นไว้ จะถือว่าเป็น 1

นับจำนวน

เพิ่มเติม จำนวนของสตริงย่อยทดแทนการดำเนินการ ถ้าเว้นไว้ ค่าเริ่มต้นคือ – 1 ซึ่งหมายความว่า การทำให้แทนที่เป็นไปได้ทั้งหมด

เปรียบเทียบ

เพิ่มเติม ค่าตัวเลขที่ระบุชนิดของการเปรียบเทียบการใช้เมื่อประเมิน substrings ดูส่วนการตั้งค่าสำหรับค่า


การตั้งค่า

อาร์กิวเมนต์เปรียบเทียบสามารถมีค่าต่อไปนี้:

ค่าคงที่

ค่า

คำอธิบาย

vbUseCompareOption

– 1

ดำเนินการเปรียบเทียบโดยใช้การตั้งค่าของคำสั่งการเปรียบเทียบตัวเลือก

vbBinaryCompare

0

ดำเนินการเปรียบเทียบไบนารี

vbTextCompare

1

ดำเนินการเปรียบเทียบเป็นข้อความ

vbDatabaseCompare

2

Microsoft Office Access 2007 เท่านั้น ดำเนินการเปรียบเทียบโดยยึดตามข้อมูลในฐานข้อมูลของคุณ


ส่งกลับค่า

แทนส่งกลับค่าต่อไปนี้:

If

แทนส่งกลับ

นิพจน์ ที่มีความยาวเป็นศูนย์

สตริงความยาวเป็นศูนย์ ("")

นิพจน์ เป็นNull

ข้อผิดพลาด

ค้นหา มีความยาวเป็นศูนย์

สำเนาของนิพจน์

แทน จะมีความยาวเป็นศูนย์

สำเนาของนิพจน์ด้วยปรากฏขึ้นทั้งหมดของค้นหาถูกเอาออก

เริ่มต้น > Len (นิพจน์)

สตริงที่มีความยาวเป็นศูนย์ แทนที่สตริงที่เริ่มต้นจากตำแหน่งที่ระบุโดยเริ่มต้น

นับ เป็น 0

สำเนาของนิพจน์


ข้อสังเกต

ค่าส่งกลับของฟังก์ชันแทนเป็นสตริ แทนตัวอักษรทำ ที่เริ่มต้นจากตำแหน่งที่ระบุโดยเริ่มที่ และ concludes ที่ส่วนท้ายของสตริงที่นิพจน์ ไม่มีสำเนาของข้อความต้นฉบับตั้งแต่ต้นจนจบ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×