ฟังก์ชัน Partition

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ส่งกลับค่าตัวแปร(สตริง) ที่ตัวเลขภายในชุดข้อมูลจากการคำนวณของช่วงที่ระบุ

ไวยากรณ์

พาร์ติชัน ( number เริ่มต้น หยุด ช่วงเวลา)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชันพาร์ติชันมีอาร์กิวเมนต์ต่อไปนี้:

อาร์กิวเมนต์

คำอธิบาย

ตัวเลข

ต้องระบุ จำนวนเต็มที่คุณต้องการประเมินกับช่วง

เริ่มต้น

ต้องระบุ จำนวนเต็มที่เป็นจุดเริ่มต้นของช่วงโดยรวมของตัวเลข ตัวเลขไม่สามารถมีค่าน้อยกว่า 0

หยุด

ต้องระบุ จำนวนเต็มที่เป็นจุดสิ้นสุดของช่วงโดยรวมของตัวเลข ตัวเลขไม่เท่ากับ หรือน้อยกว่าเริ่มต้น

ช่วงเวลา

ต้องระบุ จำนวนเต็มที่ระบุขนาดของพาร์ติชันภายในช่วงโดยรวมของตัวเลข (ระหว่างเริ่มและsด้านบน)


ข้อสังเกต

ฟังก์ชันพาร์ติชันระบุช่วงเฉพาะเจาะจงที่อยู่ และตัวแปร(สตริง) อธิบายช่วงนั้นส่งกลับตัวเลข ฟังก์ชันพาร์ติชันมีประโยชน์มากในแบบสอบถาม คุณสามารถสร้างแบบสอบถามที่เลือกที่แสดงใบสั่งซื้อกี่อยู่ภายในช่วงต่าง ๆ สำหรับตัวอย่าง ค่าลำดับจาก 1 ถึง 1000, 1001 2000 และอื่น ๆ

ตารางต่อไปนี้แสดงให้เห็นว่าช่วงที่ระบุโดยใช้อาร์กิวเมนต์เริ่มหยุดและช่วงเวลาสามชุด คอลัมน์ช่วงแรกและสุดท้ายช่วงแสดงสิ่งที่ส่งกลับพาร์ติชัน ช่วงจะถูกแทนด้วยlowervalue:uppervalueที่ด้านล่าง (lowervalue) ของช่วงแยกออกจากส่วนท้ายสูง (uppervalue) ของช่วงด้วยเครื่องหมายจุดคู่ (:)

เริ่มต้น

หยุด

ช่วงเวลา

ก่อนแรก

ช่วงแรก

ช่วงสุดท้าย

หลังจากล่าสุด

0

99

5

": -1 "

" 0:4"

"95:99"

" 100: "

20

199

10

": 19"

"20:29"

"190:199"

" 200: "

100

1010

20

": 99"

"100:119"

"1000:1010"

" 1011: "


ในตารางที่แสดงข้างต้น เส้นสามแสดงผลลัพธ์เมื่อเริ่มต้นและหยุดกำหนดชุดของตัวเลขที่ไม่เท่ากันแบ่งตามช่วงเวลา ช่วงสุดท้ายขยายเมื่อต้องการหยุด(หมายเลข 11) ถึงแม้ว่าช่วงเป็น 20

ถ้าจำเป็นพาร์ติชันส่งกลับช่วงที่ มีเพียงพอสำหรับช่องว่างนำหน้าเพื่อให้มีตัวเลขเดียวกัน ของอักขระทางด้านซ้าย และขวา ของคู่ ตามที่มีอักขระในหยุดบวกหนึ่ง ให้แน่ใจว่า ถ้าคุณใช้พาร์ติชันกับหมายเลขอื่น ๆ ข้อความที่เป็นผลลัพธ์จะถูกจัดการอย่างถูกต้องในระหว่างการดำเนินการเรียงลำดับตามมาใด ๆ

ถ้าช่วงเป็น 1 ช่วงคือเลข: จำนวนโดยไม่คำนึงถึงอาร์กิวเมนต์เริ่มและหยุด ตัวอย่างเช่น ถ้าช่วงคือ 1, numberเป็น 100 และหยุดคือ 1000พาร์ติชันส่งกลับ "100:100"

ถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งส่วน Nullพาร์ติชันส่งกลับค่า Null

ตัวอย่าง

ตัวอย่างนี้สมมติคุณมีตารางใบสั่งซื้อที่ประกอบด้วยเขตข้อมูลจากการขนส่ง สร้างกระบวนการเลือกที่นับจำนวนของใบสั่งซื้อที่อยู่ลงในแต่ละช่วงหลายขน ใช้ฟังก์ชันพาร์ติชันเพื่อสร้างช่วงเหล่านี้ก่อน แล้วฟังก์ชัน SQL Count นับจำนวนของใบสั่งซื้อในแต่ละช่วง ในตัวอย่างนี้ อาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชันพาร์ติชันอยู่เริ่ม= 0หยุด= 500ช่วง= 50 ช่วงแรกดังนั้นจะเป็น 0:49 และต่อไปเรื่อย ๆ สูงสุดถึง 500

SELECT DISTINCTROW Partition([freight],0, 500, 50) AS Range,
Count(Orders.Freight) AS Count
FROM Orders
GROUP BY Partition([freight],0,500,50);
ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×