ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

ฟังก์ชัน Oct

ส่งกลับ ตัวแปร (สตริง) ที่แสดงค่าฐานแปดของตัวเลข

ไวยากรณ์

Oct ( number )

หมายเลข ที่จำเป็นต้องมีอาร์กิวเมนต์ เป็น นิพจน์ตัวเลข หรือ นิพจน์สตริง ที่ถูกต้อง

ข้อสังเกต

ถ้าnumberไม่ใช่จำนวนทั้งหมดจะถูกปัดเศษให้เป็นจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุดก่อนที่จะได้รับการประเมิน

ถ้า หมายเลข อยู่

Oct จะส่งกลับ

Null

Null

ว่าง

ศูนย์ (0)

หมายเลขอื่นๆ

อักขระฐานแปดสูงสุด11อักขระ

คุณสามารถแสดงเลขฐานแปดได้โดยตรงโดยใช้ตัวเลขก่อนหน้าในช่วงที่เหมาะสมกับ &O ตัวอย่างเช่น &O10 เป็นสัญกรณ์เลขฐานแปดสำหรับเลขฐานสิบ8

ตัวอย่างคิวรี

นิพจน์

ผลลัพธ์

เลือก Oct (2) เป็นนิพจน์จาก ProductSales GROUP BY Oct (2);

ส่งกลับค่าเลขฐานแปดของ "2" และแสดงผลลัพธ์ในคอลัมน์นิพจน์

เลือกปริมาณ, Oct (ปริมาณ) เป็นนิพจน์จาก ProductSales

ส่งกลับค่าจาก "ปริมาณ" พร้อมกับค่าเลขฐานแปดของค่าข้อมูลทั้งหมดในคอลัมน์ "ปริมาณ" ส่งกลับค่าจาก "ปริมาณ" พร้อมกับค่าเลขฐานแปดของค่าข้อมูลทั้งหมดในคอลัมน์ "ปริมาณ" และแสดงผลลัพธ์ในคอลัมน์ "OctValue"

ตัวอย่าง VBA

หมายเหตุ: ตัวอย่างที่ทำตามสาธิตการใช้ฟังก์ชันนี้ในโมดูลของแอปพลิเคชัน Visual Basic for Applications (VBA) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับ VBA ให้เลือกการอ้างอิงนักพัฒนาในรายการดรอปดาวน์ที่อยู่ถัดจากค้นหาและใส่เงื่อนไขอย่างน้อยหนึ่งข้อในกล่องค้นหา

ตัวอย่างนี้ใช้ฟังก์ชันOctเพื่อส่งกลับค่าเลขฐานแปดของตัวเลข

Dim MyOct
MyOct = Oct(4) ' Returns 4.
MyOct = Oct(8) ' Returns 10.
MyOct = Oct(459) ' Returns 713.

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×