ฟังก์ชัน Nz

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันNzเพื่อส่งกลับศูนย์ แบบสตริงความยาวเป็นศูนย์ (""), หรืออีกระบุค่าเมื่อแบบคือตัวแปรNull ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อแปลงค่าNullเป็นค่าอื่น และป้องกันเผยแพร่ผ่านนิพจน์

ไวยากรณ์

Nz ( โทนสี [, ซึ่ง] )

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน Nz มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

อาร์กิวเมนต์

คำอธิบาย

variant

(ต้องระบุ) ตัวแปรของชนิดข้อมูล Variant

valueifnull

จะมีหรือไม่มีก็ได้ (ยกเว้นถ้าใช้ในคิวรี) Variant ที่ให้ค่าที่จะถูกส่งกลับ ถ้าอาร์กิวเมนต์ variant เป็น Null อาร์กิวเมนต์นี้จะทำให้คุณสามารถส่งกลับค่าอื่นนอกเหนือจากศูนย์ หรือสตริงที่มีความยาวเป็นศูนย์ได้

หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้ฟังก์ชัน Nz ในนิพจน์ในคิวรีโดยไม่ใช้อาร์กิวเมนต์ valueifnull ผลลัพธ์จะเป็นสตริงที่มีความยาวเป็นศูนย์ในเขตข้อมูลที่มีค่า Null


ถ้าค่าของอาร์กิวเมนต์โทนสีเป็นNullฟังก์ชันNzจะส่งกลับตัวเลขศูนย์หรือสตริงที่มีความยาวเป็นศูนย์ (เสมอส่งกลับสตริยาวเป็นศูนย์เมื่อใช้ในนิพจน์แบบสอบถาม), โดยขึ้นอยู่กับว่าบริบทระบุค่า ควรเป็นตัวเลขหรือสตริงข้อความ ถ้าอาร์กิวเมนต์ตัวเลือกซึ่งจะรวมอยู่ใน แล้วฟังก์ชันNzจะส่งกลับค่าที่ระบุ โดยอาร์กิวเมนต์นั้นถ้าอาร์กิวเมนต์ตัวแปรเป็นNull เมื่อใช้ในนิพจน์แบบสอบถาม ฟังก์ชันNZรวมบริบท

ถ้าค่าของตัวแปรไม่Nullฟังก์ชันNzจะส่งกลับค่าของตัวแปร

ข้อสังเกต

ฟังก์ชันNzมีประโยชน์สำหรับนิพจน์ที่อาจมีค่าNull เมื่อต้องการบังคับให้นิพจน์ที่ประเมินเป็นค่าNullแม้ว่าจะประกอบด้วยค่าNullใช้ฟังก์ชันNzเพื่อส่งกลับศูนย์ สตริงข้อความยาวเป็นศูนย์ หรือค่าที่ส่งกลับค่าที่กำหนดเอง

ตัวอย่างเช่น นิพจน์2 + varXจะส่งกลับค่าNullเมื่อตัวแปรvarXเป็นNull อย่างไรก็ตาม2 + Nz(varX)ส่งกลับ 2

คุณมักจะสามารถใช้ฟังก์ชันNzหรือแทนที่ฟังก์ชันIIf ตัวอย่างเช่น ในโค้ดต่อไปนี้ รวมถึงฟังก์ชันIIfสองนิพจน์จะจำเป็นเพื่อส่งกลับผลลัพธ์ต้องการ รวมถึงฟังก์ชันIIfนิพจน์แรกจะใช้การตรวจสอบค่าของตัวแปร และแปลงเป็นศูนย์ถ้าเป็นNull

varTemp = IIf(IsNull(varFreight), 0, varFreight)
varResult = IIf(varTemp > 50, "High", "Low")

ในตัวอย่างต่อ ฟังก์ชันNzมีฟังก์ชันการทำงานเดียวกันเป็นนิพจน์แรก และผลลัพธ์ที่ต้องทำในขั้นตอนหนึ่งแทนที่สอง

varResult = IIf(Nz(varFreight) > 50, "High", "Low")

ถ้าคุณใส่ค่าสำหรับอาร์กิวเมนต์ที่เลือกได้ซึ่งค่านั้นจะถูกส่งกลับเมื่อโทนสีเป็นNull ด้วยการใส่อาร์กิวเมนต์นี้หรือไม่ก็ คุณอาจไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้นิพจน์ที่ประกอบด้วยฟังก์ชันIIf ตัวอย่างเช่น นิพจน์ต่อไปนี้ใช้ฟังก์ชันIIfเพื่อส่งกลับสตริงที่ถ้าค่าของvarFreightเป็นNull

varResult = IIf(IsNull(varFreight), _
"No Freight Charge", varFreight)

ในตัวอย่างต่อ อาร์กิวเมนต์ไม่จำเป็นให้กับฟังก์ชันNzมีสตริงที่จะส่งกลับถ้าvarFreightเป็นNull

varResult = Nz(varFreight, "No Freight Charge")

ตัวอย่าง

หมายเหตุ: ตัวอย่างที่ติดตามสาธิตการใช้ฟังก์ชันนี้ใน Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับ VBA เลือกอ้างอิงสำหรับนักพัฒนา ในรายการดรอปดาวน์ถัดจากค้นหา และใส่เงื่อนไขอย่าง น้อยหนึ่งในกล่องค้นหา

ตัวอย่างต่อไปนี้ประเมินตัวควบคุมบนฟอร์ม และส่งกลับค่าใดค่าหนึ่งในสตริงที่สองโดยยึดตามค่าของตัวควบคุม ถ้าค่าของตัวควบคุมที่เป็นNullกระบวนการใช้ฟังก์ชันNzเพื่อแปลงค่าNullเป็นสตริงที่มีความยาวเป็นศูนย์

Public Sub CheckValue()
Dim frm As Form
Dim ctl As Control
Dim varResult As Variant
' Return Form object variable
' pointing to Orders form.
Set frm = Forms!Orders
' Return Control object variable
' pointing to ShipRegion.
Set ctl = frm!ShipRegion
' Choose result based on value of control.
varResult = IIf(Nz(ctl.Value) = vbNullString, _
"No value.", "Value is " & ctl.Value & ".")
' Display result.
MsgBox varResult, vbExclamation
End Sub
ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×