ฟังก์ชัน NEGBINOMDIST

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน NEGBINOMDIST ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับการแจกแจงแบบทวินามลบ ฟังก์ชัน NEGBINOMDIST จะส่งกลับค่าความน่าจะเป็นที่จะมีความล้มเหลว number_f ครั้งเกิดขึ้น ก่อนที่จะเกิดความสำเร็จครั้งที่ number_s ทั้งนี้ความน่าจะเป็นที่จะสำเร็จในแต่ละการทดลองเท่ากับ probability_s ฟังก์ชันนี้คล้ายคลึงกับการแจกแจงทวินาม เว้นแต่ว่ามีการระบุจำนวนของความสำเร็จที่แน่นอน และจำนวนครั้งในการทดลองแปรผันได้ การทดลองจะถือว่ามีความอิสระ เหมือนกับการแจกแจงทวินาม

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณจำเป็นต้องหาคน 10 คนที่มีการตอบสนองดีเยี่ยม และคุณทราบความน่าจะเป็นที่ผู้สมัครจะมีคุณสมบัติดังกล่าวเท่ากับ 0.3 ฟังก์ชัน NEGBINOMDIST จะคำนวณความน่าจะเป็นที่คุณจะต้องสัมภาษณ์ผู้สมัครที่คุณสมบัติไม่ผ่านเป็นจำนวนหนึ่ง ก่อนจะพบผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบทั้ง 10 คน

สิ่งสำคัญ: ฟังก์ชันนี้ได้ถูกแทนที่ด้วยฟังก์ชันใหม่อย่างน้อยหนึ่งฟังก์ชัน ที่มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น และชื่อของฟังก์ชันสื่อถึงการใช้งานได้ดีขึ้น แม้ว่าฟังก์ชันนี้จะยังคงมีให้ใช้งานได้อยู่เพื่อความเข้ากันได้กับเวอร์ชันก่อนหน้า คุณควรพิจารณาใช้ฟังก์ชันใหม่แทนตั้งแต่นี้เป็นต้นไป เนื่องจากฟังก์ชันนี้อาจไม่มีให้ใช้งานใน Excel เวอร์ชันต่อๆ ไป

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันใหม่ ให้ดูที่ ฟังก์ชัน NEGBINOM.DIST

ไวยากรณ์

NEGBINOMDIST(number_f,number_s,probability_s)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน NEGBINOMDIST มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • Number_f    (ต้องระบุ) คือจำนวนความล้มเหลว

 • Number_s    (ต้องระบุ) คือจำนวนครั้งของความสำเร็จที่เป็นตัวเทียบ

 • Probability_s    (ต้องระบุ) คือความน่าจะเป็นของความสำเร็จ

ข้อสังเกต

 • number_f และ number_s จะถูกปัดค่าให้เป็นเลขจำนวนเต็ม

 • ถ้ามีอาร์กิวเมนต์ใดไม่ใช่ตัวเลข NEGBINOMDIST จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า probability_s < 0 หรือถ้า probability > 1 ฟังก์ชัน NEGBINOMDIST จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า number_f < 0 หรือ number_s < 1 ฟังก์ชัน NEGBINOMDIST จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • สมการของการแจกแจงทวินามลบ คือ

  สมการ

  โดยที่:

  x คือ number_f ส่วน r คือ number_s และ p คือ probability_s

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูล

คำอธิบาย

10

จำนวนครั้งของความล้มเหลว

5

จำนวนครั้งของความสำเร็จที่ใช้เป็นตัวเทียบ

0.25

ความน่าจะเป็นของความสำเร็จ

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=NEGBINOMDIST(A2,A3,A4)

การแจกแจงแบบทวินามลบของค่าข้อมูลข้างบน

0.05504866

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×