ฟังก์ชัน Min, Max

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ส่งกลับค่าน้อยที่สุดหรือค่ามากที่สุดของชุดของค่าที่อยู่ในเขตข้อมูลที่ระบุในแบบสอบถาม

ไวยากรณ์

Min ( expr )

Max ( expr )

พื้นที่สำรองไว้exprแทนนิพจน์สตริง ระบุเขตข้อมูลที่ประกอบด้วยข้อมูลคุณต้องการประเมินหรือนิพจน์ที่ทำการคำนวณโดยใช้ข้อมูลในเขตข้อมูลนั้น ตัวถูกดำเนินการในexprสามารถใส่ชื่อของเขตข้อมูลตาราง ค่าคง หรือฟังก์ชัน (ซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งทริน หรือผู้ใช้กำหนดเองแต่ไม่ใช่ฟังก์ชันการรวม SQL ฟังก์ชันอื่น ๆ)

ข้อสังเกต

คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน MinและMaxเพื่อกำหนดค่าน้อยที่สุด และมากที่สุดในเขตข้อมูลโดยยึดตามการรวมระบุ หรือจัดกลุ่ม ตัวอย่าง คุณสามารถใช้ฟังก์ชันเหล่านี้เพื่อส่งกลับค่าใช้จ่ายค่าขนส่งต่ำสุด และสูงสุด ถ้าไม่มีการรวมไม่ระบุชื่อไว้ คือใช้ตารางทั้งหมด

คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน MinและMaxในนิพจน์แบบสอบถาม และในSQL คุณสมบัติของตัวQueryDef วัตถุหรือ เมื่อสร้างแบบวัตถุชุดระเบียนโดยยึดตามแบบสอบถาม SQL ได้ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×