ฟังก์ชัน Mid

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ส่งกลับ ตัวแปร (สตริง) ที่มีจำนวนอักขระที่ระบุจากสตริง

ไวยากรณ์

Mid ( สตริงที่ เริ่ม [ความยาว] )

ไวยากรณ์ของฟังก์ชันMidมีอาร์กิวเมนต์ต่อไปนี้:

อาร์กิวเมนต์

คำอธิบาย

สตริงที่

ต้องระบุ นิพจน์สตริง จะถูกส่งกลับอักขระ ถ้าสตริงที่ประกอบด้วยค่า Null, Nullจะส่งกลับ

เริ่มต้น

ต้องระบุ ความยาว ตำแหน่งอักขระในสตริงที่ที่ส่วนที่จะใช้เริ่มต้น ถ้าเริ่มมีค่ามากกว่าจำนวนอักขระในสตริงที่Midส่งกลับสตริงข้อความยาวเป็นศูนย์ ("")

ความยาว

เพิ่มเติม ตัวแปร (ความยาว) จำนวนอักขระที่จะส่งกลับ ถ้าเว้นไว้ หรือมีน้อยกว่าความยาวอักขระในข้อความ (รวมถึงอักขระที่เริ่มต้น), นี้จะส่งกลับอักขระทั้งหมดจากตำแหน่งเริ่มต้นไปยังจุดสิ้นสุดของสตริง


ข้อสังเกต

เมื่อต้องการระบุจำนวนอักขระในสตริงที่ใช้ฟังก์ชันLen

หมายเหตุ: ใช้ฟังก์ชันMidBกับข้อมูลไบต์ที่มีอยู่ในสตริงที่ เหมือนในภาษาที่ใช้ชุดอักขระแบบไบต์คู่ แทนที่จะระบุจำนวนอักขระ อาร์กิวเมนต์ระบุจำนวนของไบต์ สำหรับรหัสตัวอย่างที่ใช้MidBดูตัวอย่างที่สองในหัวข้อนี้ตัวอย่าง

ตัวอย่าง

หมายเหตุ: ตัวอย่างที่ติดตามสาธิตการใช้ฟังก์ชันนี้ใน Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับ VBA เลือกอ้างอิงสำหรับนักพัฒนา ในรายการดรอปดาวน์ถัดจากค้นหา และใส่เงื่อนไขอย่าง น้อยหนึ่งในกล่องค้นหา

ตัวอย่างแรกใช้ฟังก์ชันMidจะส่งกลับจำนวนอักขระที่ระบุจากสตริงที่

Dim MyString, FirstWord, LastWord, MidWords
MyString = "Mid Function Demo" ' Create text string.
FirstWord = Mid(MyString, 1, 3) ' Returns "Mid".
LastWord = Mid(MyString, 14, 4) ' Returns "Demo".
MidWords = Mid(MyString, 5) ' Returns "Function Demo".

ตัวอย่างที่สองใช้MidBและฟังก์ชันผู้ใช้กำหนดเอง (MidMbcs) เพื่อส่งกลับอักขระเริ่มจากสตริงที่ยัง ความแตกต่างที่นี่คือ สตริงที่มี ANSI และมีความยาวเป็นไบต์

Function MidMbcs(ByVal str as String, start, length)
MidMbcs = StrConv(MidB(StrConv(str, vbFromUnicode), _
start, length), vbUnicode)
End Function
Dim MyString
MyString = "AbCdEfG"
' Where "A", "C", "E", and "G" are DBCS and "b", "d",
' and "f" are SBCS.
MyNewString = Mid(MyString, 3, 4)
' Returns ""CdEf"
MyNewString = MidB(MyString, 3, 4)
' Returns ""bC"
MyNewString = MidMbcs(MyString, 3, 4)
' Returns "bCd"
ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×