ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

ฟังก์ชัน MID

ฟังก์ชัน MID จะส่งกลับอักขระจากสตริงข้อความตามจำนวนที่ระบุ โดยเริ่มต้นจากตำแหน่งที่คุณกำหนดไว้

ไวยากรณ์

MID(text,start_num,num_chars)

Text     คือสตริงข้อความที่มีอักขระที่คุณต้องการแยก

start_num     คือตำแหน่งของอักขระแรกที่คุณต้องการแยกออกมาจากข้อความ ซึ่งอักขระแรกของข้อความจะมี start_num เป็น 1 และต่อๆ ไป

num_chars     ระบุจำนวนอักขระที่คุณต้องการให้ฟังก์ชัน MID ส่งกลับจากข้อความ

ข้อสังเกต

  • ถ้า start_num มากกว่าความยาวของข้อความ ฟังก์ชัน MID จะส่งกลับค่า "" (ว่าง)

  • ถ้า start_num น้อยกว่าความยาวข้อความ start_num บวก num_chars แล้วยาวเกินข้อความ MID จะคืนอักขระมาให้จนสุดข้อความ

  • ถ้า start_num น้อยกว่า 1 ฟังก์ชัน MID จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า num_chars เป็นจำนวนลบ MID จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

ตัวอย่าง

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=MID("Fluid Flow",1,5)

อักขระ 5 ตัวจากสตริง โดยเริ่มจากอักขระตัวแรก (Fluid)

=MID("Fluid Flow",7,20)

อักขระ 20 ตัวจากสตริง โดยเริ่มจากอักขระตัวที่เจ็ด (Flow)

=MID("Fluid Flow",20,5)

เนื่องจากตำแหน่งเริ่มต้นมากกว่าความยาวของสตริง จึงไม่มีข้อความส่งกลับมา ()

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×