ฟังก์ชัน MacID

ใช้ใน Macintosh เพื่อแปลง ค่าคงที่ แบบ 4 อักขระเป็นค่าที่อาจถูกใช้โดย Dir, Kill, Shell และ AppActivate

ไวยากรณ์

MacID ( ค่าคงที่ )

จำเป็นต้องมีอาร์กิวเมนต์ค่าคงที่ที่ประกอบด้วยอักขระ 4 ตัว ที่ใช้เพื่อระบุชนิดทรัพยากร ชนิดไฟล์ ลายเซ็นของแอปพลิเคชัน หรือกิจกรรม Apple เช่น TEXT, OBIN, "XLS5" สำหรับไฟล์ Excel ("XLS8" สำหรับ Excel 97) Microsoft Word จะใช้ "W6BN" ("W8BN" สำหรับ Word 97) และอื่นๆ อีกมาก

ข้อสังเกต

MacID จะถูกใช้กับ Dir และ Kill เพื่อระบุชนิดไฟล์ของ Macintosh เนื่องจาก Macintosh ไม่สนับสนุนอักขระตัวแทน * และ ? คุณสามารถใช้อักขระคงที่ 4 ตัวเพื่อระบุกลุ่มไฟล์แทนได้ ตัวอย่างเช่น สถานะต่อไปนี้จะส่งกลับชนิดไฟล์ TEXT จากโฟลเดอร์ปัจจุบัน:

Dir("SomePath", MacID("TEXT"))

MacID จะใช้กับ Shell และ AppActivate เพื่อระบุแอปพลิเคชันโดยใช้ลายเซ็นเฉพาะตัวของแอปพลิเคชัน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×