ฟังก์ชัน Log

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ส่งกลับ สองชั้น ที่ระบุลอการิทึมธรรมชาติของตัวเลข

ไวยากรณ์

Log ( เลข )

จำเป็นต้องมีจำนวนอาร์กิวเมนต์ คือ Double หรือใด ๆ ถูกต้องนิพจน์ตัวเลข มากกว่าศูนย์

ข้อสังเกต

ค่าลอการิทึมธรรมชาติคือ ค่าลอการิทึมฐานeค่าคงที่eเป็น 2.718282 โดยประมาณ

คุณสามารถคำนวณฐาน -nลอการิทึมสำหรับตัวเลขใด ๆxด้วยการหารค่าลอการิทึมธรรมชาติของxโดยค่าลอการิทึมธรรมชาติของnดังนี้:

เข้าสู่ระบบn(x) = Log(x) / Log(n)

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงแบบกำหนดเองFunctionที่คำนวณลอการิทึมฐาน 10:

หมายเหตุ: ตัวอย่างที่ติดตามสาธิตการใช้ฟังก์ชันนี้ใน Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับ VBA เลือกอ้างอิงสำหรับนักพัฒนา ในรายการดรอปดาวน์ถัดจากค้นหา และใส่เงื่อนไขอย่าง น้อยหนึ่งในกล่องค้นหา

Static Function Log10(X)
Log10 = Log(X) / Log(10#)
End Function

ตัวอย่าง

ตัวอย่างนี้ใช้ฟังก์ชันLogเพื่อส่งกลับค่าลอการิทึมธรรมชาติของจำนวน

Dim MyAngle, MyLog
' Define angle in radians.
MyAngle = 1.3
' Calculate inverse hyperbolic sine.
MyLog = Log(MyAngle + Sqr(MyAngle * MyAngle + 1))
ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×