ฟังก์ชัน LEFT

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

LEFT ส่งกลับอักขระตัวแรกหรือหลายอักขระแรกในสตริงข้อความ โดยยึดตามจำนวนอักขระที่คุณระบุ

ไวยากรณ์

LEFT(text,num_chars)

text     คือสตริงข้อความที่มีอักขระที่คุณต้องการแยก

num_chars     ระบุจำนวนอักขระที่คุณต้องการให้ LEFT แยกออกมา โดย num_chars ต้องมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ ถ้าค่า num_chars มากกว่าความยาวของข้อความ LEFT จะส่งกลับข้อความทั้งหมด ถ้าไม่มีการป้อนค่า num_chars จะถือว่ามีค่าเป็น 1

ตัวอย่าง

Col1

ฟอร์ม ลี่ยนสูตรที่ใส่

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

Sale Price

=LEFT([Col1],4)

อักขระสี่ตัวแรกในสตริง (Sale)

Sweden

=LEFT([Col1])

อักขระตัวแรกในสตริง (S)

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×