ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

ฟังก์ชัน IsMissing

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ส่งกลับค่าบูลีที่ระบุว่า มีตัวเลือกตัวแปรอาร์กิวเมนต์ ถูกส่งไปกระบวนงาน

ไวยากรณ์

IsMissing ( argname )

ชื่อของตัวเลือกตัวแปรประกอบด้วยอาร์กิวเมนต์จำเป็นต้องมีargnameอาร์กิวเมนต์กระบวนงาน

ข้อสังเกต

ใช้ฟังก์ชันIsMissingเพื่อตรวจสอบว่าหรือไม่ถ้าคุณไม่จำเป็นอาร์กิวเมนต์ตัวแปรได้รับสิทธิ์ในการเรียกใช้กระบวนงาน IsMissingส่งกลับค่าTrueถ้าค่าไม่มีการส่งผ่านสำหรับอาร์กิวเมนต์ที่ระบุ มิฉะนั้น จะส่งกลับFalse ถ้าIsMissingส่งกลับTrueสำหรับอาร์กิวเมนต์ ใช้อาร์กิวเมนต์ขาดหายไปในโค้ดอื่น ๆ อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดที่ผู้ใช้กำหนดเอง ถ้าIsMissingที่จะใช้ในอาร์กิวเมนต์ParamArrayได้เสมอส่งกลับFalse เมื่อต้องการตรวจหาความว่างParamArrayทดสอบเพื่อดูว่า ขอบสูงสุดของอาร์เรย์น้อยกว่าของขอบต่ำสุด

หมายเหตุ: IsMissingไม่ทำงานบนชนิดข้อมูลอย่างง่าย (เช่นจำนวนเต็มหรือคู่) เนื่องจาก ไม่เหมือนกับตัวแปรจะไม่มีการเตรียมใช้งานสำหรับบิตค่าสถานะ "" ขาดหายไป เนื่องจากนี้ ไวยากรณ์สำหรับอาร์กิวเมนต์ที่ไม่จำเป็นตัวพิมพ์ให้คุณสามารถระบุค่าเริ่มต้น ถ้าอาร์กิวเมนต์เมื่อเรียกกระบวนงาน แล้วอาร์กิวเมนต์จะมีนี้ค่าเริ่มต้น ตามตัวอย่างด้านล่าง:

หมายเหตุ: ตัวอย่างที่ติดตามสาธิตการใช้ฟังก์ชันนี้ใน Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับ VBA เลือกอ้างอิงสำหรับนักพัฒนา ในรายการดรอปดาวน์ถัดจากค้นหา และใส่เงื่อนไขอย่าง น้อยหนึ่งในกล่องค้นหา

Sub MySub(Optional MyVar As String = "specialvalue")
If MyVar = "specialvalue" Then
' MyVar was omitted.
Else
...
End Sub

ในหลายกรณี คุณสามารถข้ามการทดสอบIf MyVarโดยการทำให้เป็นค่าเริ่มต้นเท่ากับค่าคุณต้องMyVarเพื่อใส่ถ้าผู้ใช้ละเว้นได้จากการโทรฟังก์ชันทั้งหมด จะทำให้โค้ดของคุณกระชับ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ตัวอย่าง

ตัวอย่างนี้ใช้ฟังก์ชันIsMissingเพื่อตรวจสอบถ้าอาร์กิวเมนต์ไม่จำเป็นถูกส่งไปกระบวนงานผู้ใช้กำหนดเอง โปรดสังเกตว่า อาร์กิวเมนต์ไม่จำเป็นสามารถขณะนี้มีค่าเริ่มต้นและชนิดอื่นที่ไม่ใช่ตัวแปร

Dim ReturnValue
' The following statements call the user-defined
' function procedure.
ReturnValue = ReturnTwice() ' Returns Null.
ReturnValue = ReturnTwice(2) ' Returns 4.
' Function procedure definition.
Function ReturnTwice(Optional A)
If IsMissing(A) Then
' If argument is missing, return a Null.
ReturnTwice = Null
Else
' If argument is present, return twice the value.
ReturnTwice = A * 2
End If
End Function
ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×