ฟังก์ชัน IsDate

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ส่งกลับค่าบูลีซึ่งระบุว่า มีนิพจน์ สามารถถูกแปลงเป็นวัน

ไวยากรณ์

IsDate (ลบนิพจน์)

จำเป็นต้องมีนิพจน์อาร์กิวเมนต์ เป็นตัวแปรที่ประกอบด้วยรูปแบบวันที่หรือนิพจน์สตริง รู้จักเป็นวันหรือเวลา

ข้อสังเกต

IsDateส่งกลับค่าTrueถ้านิพจน์เป็นวัน หรือที่รู้จักเป็นวันถูกต้อง มิฉะนั้น จะส่งกลับFalse ใน Microsoft Windows ช่วงของวันที่ถูกต้องคือ 1 มกราคม 100 คศ.ถึง 31 ธันวาคม 9999 คศ. ช่วงแตกต่างกันไปมาระหว่างระบบปฏิบัติการ

ตัวอย่าง

หมายเหตุ: ตัวอย่างที่ติดตามสาธิตการใช้ฟังก์ชันนี้ใน Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับ VBA เลือกอ้างอิงสำหรับนักพัฒนา ในรายการดรอปดาวน์ถัดจากค้นหา และใส่เงื่อนไขอย่าง น้อยหนึ่งในกล่องค้นหา

ตัวอย่างนี้ใช้ฟังก์ชันIsDateเพื่อระบุถ้านิพจน์สามารถถูกแปลงเป็นวัน

Dim MyDate, YourDate, NoDate, MyCheck
MyDate = "February 12, 1969"
YourDate = #2/12/69#
NoDate = "Hello"
MyCheck = IsDate(MyDate) ' Returns True.
MyCheck = IsDate(YourDate) ' Returns True.
MyCheck = IsDate(NoDate) ' Returns False.
ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×