ฟังก์ชัน Int, Fix

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ส่งกลับส่วนจำนวนเต็มของจำนวน

ไวยากรณ์

ฟังก์ชัน Int (ลบหมายเลข)

แก้ไข ( เลข )

จำเป็นต้องมีจำนวนอาร์กิวเมนต์ Double หรือใด ๆ ที่ถูกต้องนิพจน์ตัวเลข ได้ ถ้าประกอบด้วยตัวเลขค่า Null, Nullจะส่งกลับ

ข้อสังเกต

ทั้งIntและแก้ไขเอาเศษส่วนของตัวเลขและส่งกลับค่าจำนวนเต็มเป็นผลลัพธ์

ความแตกต่างระหว่างIntและแก้ไขคือ ว่า ถ้าnumberเป็นลบIntส่งกลับจำนวนเต็มลบตัวแรกค่าน้อยกว่า หรือเท่ากับจำนวนในขณะที่แก้ไขส่งกลับเป็นจำนวนเต็มลบแรกมากกว่า หรือเท่ากับ ตัวเลข ตัวอย่างเช่นIntแปลง-8.4-9 และแก้ไขแปลง-8.4 -8

แก้ไขปัญหา (number) จะเท่ากับ:

Sgn(number) * Int(Abs(number))

ตัวอย่าง

หมายเหตุ: ตัวอย่างที่ติดตามสาธิตการใช้ฟังก์ชันนี้ใน Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับ VBA เลือกอ้างอิงสำหรับนักพัฒนา ในรายการดรอปดาวน์ถัดจากค้นหา และใส่เงื่อนไขอย่าง น้อยหนึ่งในกล่องค้นหา

ตัวอย่างนี้อธิบายวิธีฟังก์ชันIntและแก้ไขส่งกลับส่วนจำนวนเต็มของตัวเลข ในกรณีของอาร์กิวเมนต์ number เป็นลบ ฟังก์ชันIntส่งกลับจำนวนเต็มลบตัวแรกค่าน้อยกว่า หรือเท่ากับจำนวน ฟังก์ชันแก้ไขส่งกลับเป็นจำนวนเต็มลบแรกมากกว่า หรือเท่ากับตัวเลข

Dim MyNumber
MyNumber = Int(99.8) ' Returns 99.
MyNumber = Fix(99.2) ' Returns 99.
MyNumber = Int(-99.8) ' Returns -100.
MyNumber = Fix(-99.8) ' Returns -99.
MyNumber = Int(-99.2) ' Returns -100.
MyNumber = Fix(-99.2) ' Returns -99.
ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×