ฟังก์ชัน InStrRev

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ส่งกลับค่าตำแหน่งของสิ่งที่เกิดขึ้นของสตริงที่หนึ่งในอีก จากส่วนท้ายของสตริงในฐานข้อมูล Access บนเดสก์ท็อป

ไวยากรณ์

InStrRev (stringcheck, stringmatch [, เริ่ม [, เปรียบเทียบ]])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชันInStrRevมีอาร์กิวเมนต์ต่อไปนี้:

อาร์กิวเมนต์

คำอธิบาย

stringcheck

ต้องระบุ นิพจน์สตริงที่มีการค้นหา

stringmatch

ต้องระบุ นิพจน์การค้นหา

เริ่ม

เพิ่มเติม ถ้าไม่ระบุค่าตัวเลข ถ้าเว้นไว้, – 1 ไว้ ซึ่งหมายความ ว่า การค้นหาเริ่มต้นที่ตำแหน่งของอักขระตัวสุดท้าย ถ้าเริ่มต้นประกอบด้วยค่า Null เกิดข้อผิดพลาด

เปรียบเทียบ

เพิ่มเติม ค่าตัวเลขที่ระบุชนิดของการเปรียบเทียบการใช้เมื่อประเมิน substrings ถ้าเว้นไว้ มีดำเนินการเปรียบเทียบไบนารี ดูส่วนการตั้งค่าสำหรับค่า


การตั้งค่า

การตั้งค่าการเปรียบเทียบอาร์กิวเมนต์คือ:

ค่าคงที่

ค่า

คำอธิบาย

vbUseCompareOption

-1

ดำเนินการเปรียบเทียบโดยใช้การตั้งค่าของคำสั่งการเปรียบเทียบตัวเลือก

vbBinaryCompare

0

ดำเนินการเปรียบเทียบไบนารี

vbTextCompare

1

ดำเนินการเปรียบเทียบเป็นข้อความ

vbDatabaseCompare

2

Microsoft Office Access 2007 เท่านั้น ดำเนินการเปรียบเทียบโดยยึดตามข้อมูลในฐานข้อมูลของคุณ


ส่งกลับค่า

If

ส่งกลับค่า InStrRev

stringcheckมีความยาวเป็นศูนย์

0

stringcheckเป็นNull

ค่า null

stringmatchมีความยาวเป็นศูนย์

เริ่มต้น

stringmatchเป็นNull

ค่า null

ไม่พบstringmatch

0

พบstringmatchstringcheckภายใน

ตำแหน่งที่ตรงกัน

เริ่มต้น > Len(stringmatch)

0


ข้อสังเกต

โปรดสังเกตว่า ไวยากรณ์สำหรับฟังก์ชันInStrRevไม่เหมือนกับไวยากรณ์สำหรับฟังก์ชันInStr

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×