ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

ฟังก์ชัน InputBox

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

แสดงพร้อมท์ในกล่องโต้ตอบ รอสำหรับผู้ใช้สามารถใส่ข้อความ หรือคลิกปุ่ม และส่งกลับสตริงที่ประกอบด้วยเนื้อหาของกล่องข้อความ

ไวยากรณ์

บุ ( พร้อมท์ [ชื่อเรื่อง] [เริ่มต้น] [, xpos ] [, ypos ] [, แฟ้ม] [บริบท] )

ไวยากรณ์ของฟังก์ชันบุมีอาร์กิวเมนต์ต่อไปนี้:

อาร์กิวเมนต์

คำอธิบาย

พร้อมท์

ต้องระบุ สตรินิพจน์ที่แสดงเป็นข้อความในกล่องโต้ตอบ ความยาวสูงสุดของพร้อมท์คือ ประมาณ 1024 อักขระ โดยขึ้นอยู่กับความกว้างของอักขระที่ใช้ ถ้าพร้อมท์ประกอบด้วยมากกว่าหนึ่งบรรทัด คุณสามารถแยกบรรทัดโดยใช้ค่าขนส่งค่าที่ส่งกลับอักขระ (Chr(13)), เลื่อนอักขระ (Chr(10)), หรืออักขระกลับ – เลื่อนขึ้นใหม่ รวม (Chr(13) & Chr(10)) ระหว่างแต่ละบรรทัดกัน

ชื่อเรื่อง

เพิ่มเติม สตรินิพจน์ที่แสดงในแถบชื่อเรื่องของกล่องโต้ตอบ ถ้าคุณไม่ได้ใส่ชื่อเรื่องชื่อแอปพลิเคชันจะถูกวางในแถบชื่อเรื่อง

เริ่มต้น

เพิ่มเติม สตรินิพจน์ที่แสดงในกล่องข้อความเป็นคำตอบเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่าไม่อื่น ๆ ไว้ ถ้าคุณไม่ได้ใส่ค่าเริ่มต้นกล่องข้อความนั้นว่างเปล่า

xpos

เพิ่มเติม นิพจน์ที่ระบุ ทวิป ระยะห่างแนวนอนของขอบด้านซ้ายของกล่องโต้ตอบจากขอบด้านซ้ายของหน้าจอ ถ้าถูกละxposกล่องโต้ตอบจะอยู่กึ่งกลางตามแนวนอน

ypos

เพิ่มเติม นิพจน์ที่ระบุ ทวิป ระยะห่างแนวตั้งของขอบด้านบนของกล่องโต้ตอบจากด้านบนของหน้าจอ ถ้าไม่ใส่yposกล่องโต้ตอบอยู่ในตำแหน่งประมาณหนึ่งในสามวิธีลงในหน้าจอตามแนวตั้ง

แฟ้ม

เพิ่มเติม สตรินิพจน์ที่ระบุไฟล์วิธีใช้ที่ใช้เพื่อให้ความช่วยเหลือแบบตามบริบทกล่องโต้ตอบ ถ้าแฟ้มจะมีบริบทต้องยังมีอยู่

บริบท

เพิ่มเติม นิพจน์ที่มีหมายเลขบริบทของวิธีใช้ที่กำหนดไปยังหัวข้อวิธีใช้ที่เหมาะสม โดยผู้เขียนวิธีใช้ ถ้าบริบทจะมีแฟ้มต้องยังมีอยู่


ข้อสังเกต

เมื่อทั้งแฟ้มและบริบทที่ได้รับ ผู้ใช้สามารถกด F1 (Windows) หรือวิธีใช้ (Macintosh) เมื่อต้องการดูหัวข้อวิธีใช้ที่สอดคล้องกับบริบทได้ บางแอปพลิเคชันโฮสต์ ตัวอย่างเช่นMicrosoft Office Excel 2007 เพิ่มปุ่มวิธีใช้ไปยังกล่องโต้ตอบโดยอัตโนมัติ ถ้าผู้ใช้คลิกตกลงหรือกด ENTERบุฟังก์ชันจะส่งกลับใด ๆ อยู่ในกล่องข้อความ ถ้าผู้ใช้คลิกยกเลิกฟังก์ชันจะส่งกลับสตริงข้อความยาวเป็นศูนย์ ("")

หมายเหตุ: ระบุอาร์กิวเมนต์ที่มีชื่อ คุณต้องการระบุในแอนิพจน์ เมื่อต้องการละเว้นอาร์กิวเมนต์บางตำแหน่ง คุณต้องใส่ตัวคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคที่สอดคล้องกัน

ตัวอย่าง

หมายเหตุ: ตัวอย่างที่ติดตามสาธิตการใช้ฟังก์ชันนี้ใน Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับ VBA เลือกอ้างอิงสำหรับนักพัฒนา ในรายการดรอปดาวน์ถัดจากค้นหา และใส่เงื่อนไขอย่าง น้อยหนึ่งในกล่องค้นหา

ตัวอย่างนี้แสดงวิธีต่าง ๆ ในการใช้ฟังก์ชันบุเพื่อพร้อมท์ให้ผู้ใช้สามารถใส่ค่า ถ้า x และ y ตำแหน่งจะถูกละเว้น กล่องโต้ตอบอยู่กึ่งกลางโดยอัตโนมัติสำหรับแกนเกี่ยวข้อง ตัวแปรMyValueมีค่าที่ใส่ โดยผู้ใช้ถ้าผู้ใช้คลิกตกลงหรือกดแป้น ENTER ถ้าผู้ใช้คลิกยกเลิกจะส่งกลับสตริงข้อความยาวเป็นศูนย์

Dim Message, Title, Default, MyValue
Message = "Enter a value between 1 and 3" ' Set prompt.
Title = "InputBox Demo" ' Set title.
Default = "1" ' Set default.
' Display message, title, and default value.
MyValue = InputBox(Message, Title, Default)
' Use Helpfile and context.
' The Help button is added automatically.
MyValue = InputBox(Message, Title,,,,"DEMO.HLP", 10)
' Display dialog box at position 100, 100.
MyValue = InputBox(Message, Title, Default, 100, 100)
ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×