ฟังก์ชัน IFS

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ฟังก์ชัน IFS ตรวจสอบว่า จะสอดคล้องกับเงื่อนไขอย่าง น้อยหนึ่ง ไม่ แล้วส่งกลับค่าที่สอดคล้องกับเงื่อนไขจริงแรก IFS สามารถใช้คำสั่ง IF ซ้อนกันหลายแทน นั้นง่ายขึ้นอย่างมากในการอ่าน มีหลายเงื่อนไข

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้จะพร้อมใช้งานบน Windows หรือ Mac ถ้าคุณมี Office 2019 หรือ ถ้าคุณมีการสมัครใช้งาน Office 365 ถ้าคุณไม่มี Office 365 ของผู้สมัครให้แน่ใจว่า คุณมี Office เวอร์ชันล่าสุด

ไวยากรณ์ที่ไม่ซับซ้อน

โดยทั่วไป ไวยากรณ์สำหรับฟังก์ชัน IFS คือ:

= IFS ([บางสิ่งบางอย่างจะ True1 ค่าถ้า True1 บางสิ่งบางอย่างจะ True2 ค่าถ้า True2 บางสิ่งบางอย่างจะ True3 ค่าถ้า True3)

โปรดสังเกตว่า ฟังก์ชัน IFS ช่วยให้คุณสามารถทดสอบเงื่อนไขได้ถึง 127 ที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม เราไม่แนะนำซ้อนเงื่อนไขกับ IF มากเกินไป หรือคำสั่ง IFS นี่คือเนื่องจากเงื่อนไขหลายเงื่อนไขจำเป็นต้องถูกใส่ในลำดับถูกต้อง และอาจเป็นเรื่องยากเมื่อต้องการสร้าง ทดสอบ และปรับปรุง

ไวยากรณ์

  • IFS(logical_test1, value_if_true1, [logical_test2, value_if_true2], [logical_test3, value_if_true3],…)

อาร์กิวเมนต์

คำอธิบาย

logical_test1 (จำเป็น)

เงื่อนไขที่ประเมินเป็นจริง (TRUE) หรือเท็จ (FALSE)

value_if_true1 (จำเป็น)

ผลลัพธ์จะถูกส่งกลับถ้า logical_test1 ประเมินเป็น TRUE ปล่อยว่างได้

logical_test2…logical_test127 (ไม่บังคับ)

เงื่อนไขที่ประเมินเป็นจริง (TRUE) หรือเท็จ (FALSE)

value_if_true2…value_if_true127 (ไม่บังคับ)

ส่งผลลัพธ์ถ้า logical_testN ประเมินเป็น TRUE แต่ละ value_if_trueN จะสอดคล้องกับเงื่อนไข logical_testN ปล่อยว่างได้

ตัวอย่าง 1

ตัวอย่างเกรดของฟังก์ชัน IFS  สูตรในเซลล์ B2 คือ 	=IFS(A2>89,"A",A2>79,"B",A2>69,"C",A2>59,"D",TRUE,"F")

สูตรสำหรับเซลล์ A2:A6 คือ:

  •  =IFS(A2>89,"A",A2>79,"B",A2>69,"C",A2>59,"D",TRUE,"F")

ซึ่งกล่าวคือ IF(A2 มีค่ามากกว่า 89 ให้ส่งกลับ “A”, IF A2 มีค่ามากกว่า 79 ให้ส่งคืน "B" เป็นต้น และสำหรับค่าอื่นๆ ทั้งหมดที่น้อยกว่า 59 ให้ส่งกลับ "F")

ตัวอย่าง 2

ฟังก์ชัน IFS - ตัวอย่างวันประจำสัปดาห์ - สูตรในเซลล์ G2 คือ 	=IFS(F2=1,D2,F2=2,D3,F2=3,D4,F2=4,D5,F2=5,D6,F2=6,D7,F2=7,D8)

สูตรในเซลล์ G7 คือ:

  •  =IFS(F2=1,D2,F2=2,D3,F2=3,D4,F2=4,D5,F2=5,D6,F2=6,D7,F2=7,D8)

ซึ่งกล่าวคือ IF(ค่าในเซลล์ F2 เท่ากับ 1 ให้ส่งคืนค่าในเซลล์ D2, IF ค่าในเซลล์ F2 เท่ากับ 2 ให้ส่งคืนค่าในเซลล์ D3 เป็นต้น สุดท้ายสิ้นสุดด้วยค่าในเซลล์ D8 ถ้าไม่ตรงตามเงื่อนไขใดๆ)

ข้อสังเกต

  • เมื่อต้องการระบุผลลัพธ์เริ่มต้น ให้ใส่ TRUE สำหรับอาร์กิวเมนต์ logical_test ขั้นสุดท้าย ถ้าไม่มีเงื่อนไขอื่นที่ตรงกัน ค่าที่สอดคล้องกันจะถูกส่งกลับ ในตัวอย่าง 1 แถว 6 และ 7 (ที่มีเกรด 58) จะแสดงให้เห็นดังนี้

  •  ถ้ามีการส่งอาร์กิวเมนต์ logical_test โดยไม่มี value_if_true ที่สอดคล้องกัน ฟังก์ชันนี้จะแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด “คุณใส่อาร์กิวเมนต์น้อยเกินไปสำหรับฟังก์ชันนี้”

  •  ถ้ามีการประเมินอาร์กิวเมนต์ logical_test และได้ค่าอื่นที่ไม่ใช่ค่าจริง (TRUE) หรือเท็จ (FALSE) ฟังก์ชันนี้จะส่งกลับข้อผิดพลาด #VALUE!

  •  ถ้าไม่พบเงื่อนไข TRUE ฟังก์ชันนี้จะส่งกลับข้อผิดพลาด #N/A

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ฟังก์ชัน IF
IF ขั้นสูงฟังก์ชัน - ทำงานกับสูตรที่ซ้อนกันและหลีกเลี่ยงปัญหาต่าง ๆ
วิดีโอการฝึกอบรม: ฟังก์ชัน IF ขั้นสูง
ฟังก์ชัน COUNTIF ตัวจะนับค่าโดยยึดตามเกณฑ์เดียว
ฟังก์ชัน COUNTIFS ตัวจะนับค่าโดยยึดตามเกณฑ์หลายเกณฑ์
ฟังก์ชัน SUMIF จะหาผลรวมค่าโดยยึดตามเงื่อนไขแบบเดียว
ฟังก์ชัน SUMIFS จะหาผลรวมค่าโดยยึดตามเกณฑ์หลายเกณฑ์
ฟังก์ชัน AND
ฟังก์ชัน OR
ฟังก์ชัน VLOOKUP
ภาพรวมของสูตรใน Excel
วิธีการหลีกเลี่ยงสูตรที่ใช้งานไม่ได้
ตรวจหาข้อผิดพลาดใน สูตร
ฟังก์ชันทางตรรกะ
ฟังก์ชัน Excel (ตามลำดับตัวอักษร)
ฟังก์ชัน Excel (ตามประเภท)

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×