ฟังก์ชัน IFERROR

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน IFERROR ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่าที่คุณระบุถ้าสูตรประเมินได้ข้อผิดพลาด ถ้าไม่เป็นเช่นนั้น จะส่งกลับผลลัพธ์ของสูตร ใช้ฟังก์ชัน IFERROR เพื่อจับและจัดการกับข้อผิดพลาดในสูตร

ไวยากรณ์

IFERROR(value, value_if_error)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน IFERROR มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Value    (ต้องระบุ) อาร์กิวเมนต์ที่ถูกตรวจสอบหาข้อผิดพลาด

  • Value_if_error    (ต้องระบุ) ค่าที่ส่งกลับถ้าสูตรประเมินได้ข้อผิดพลาด ข้อผิดพลาดชนิดต่อไปนี้จะถูกประเมิน คือ #N/A, #VALUE!, #REF!, #DIV/0!, #NUM!, #NAME? หรือ #NULL!

ข้อสังเกต

  • ถ้า value หรือ value_if_error เป็นเซลล์ว่าง IFERROR จะกระทำต่อเซลล์ว่างเหมือนกับเป็นค่าสตริงว่าง ("")

  • ถ้า Value เป็นสูตรอาร์เรย์ IFERROR จะส่งกลับอาร์เรย์ของผลลัพธ์สำหรับแต่ละเซลล์ในช่วงที่ระบุใน Value ดูตัวอย่างที่สองที่ด้านล่างนี้

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

โควตา

หน่วยที่ขายได้

210

35

55

0

23

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=IFERROR(A2/B2, "ข้อผิดพลาดในการคำนวณ")

ตรวจสอบหาข้อผิดพลาดในสูตรในอาร์กิวเมนต์แรก (หาร 210 ด้วย 35) ไม่มีข้อผิดพลาด แล้วส่งกลับผลลัพธ์ของสูตร

6

=IFERROR(A3/B3, "ข้อผิดพลาดในการคำนวณ")

ตรวจสอบหาข้อผิดพลาดในสูตรในอาร์กิวเมนต์แรก (หาร 55 ด้วย 0) พบข้อผิดพลาดการหารด้วย 0 แล้วส่งกลับ value_if_error

ข้อผิดพลาดในการคำนวณ

=IFERROR(A4/B4, "ข้อผิดพลาดในการคำนวณ")

ตรวจสอบหาข้อผิดพลาดในสูตรในอาร์กิวเมนต์แรก (หาร "" ด้วย 23) ไม่มีข้อผิดพลาด แล้วส่งกลับผลลัพธ์ของสูตร

0

ตัวอย่าง 2

โควตา

หน่วยที่ขายได้

อัตราส่วน

210

35

6

55

0

ข้อผิดพลาดในการคำนวณ

23

0

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=C2

ตรวจสอบหาข้อผิดพลาดในสูตรในอาร์กิวเมนต์แรกในองค์ประกอบแรกของอาร์เรย์ (A2/B2 หรือหาร 210 ด้วย 35) ไม่มีข้อผิดพลาด แล้วส่งกลับผลลัพธ์ของสูตร

6

=C3

ตรวจสอบหาข้อผิดพลาดในสูตรในอาร์กิวเมนต์แรกในองค์ประกอบที่สองของอาร์เรย์ (A3/B3 หรือหาร 55 ด้วย 0) พบข้อผิดพลาดการหารด้วย 0 แล้วส่งกลับ value_if_error

ข้อผิดพลาดในการคำนวณ

=C4

ตรวจสอบหาข้อผิดพลาดในสูตรในอาร์กิวเมนต์แรกในองค์ประกอบที่สามของอาร์เรย์ (A4/B4 หรือหาร "" ด้วย 23) ไม่มีข้อผิดพลาด แล้วส่งกลับผลลัพธ์ของสูตร

0

หมายเหตุ: สูตรในตัวอย่างต้องใส่เป็นสูตรอาร์เรย์ หลังการคัดลอกตัวอย่างไปยังเวิร์กชีตเปล่า ให้เลือกช่วง C2:C4 แล้วกด F2 จากนั้นกด CTRL+SHIFT+ENTER

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×