ฟังก์ชัน HYPERLINK

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน HYPERLINK ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ฟังก์ชันHYPERLINK สร้างทางลัดที่สามารถข้ามไปยังตำแหน่งอื่นในเวิร์กบุ๊กปัจจุบัน หรือเปิดเอกสารที่เก็บบนเซิร์ฟเวอร์เครือข่าย แออินทราเน็ต หรืออินเทอร์เน็ต เมื่อคุณคลิกเซลล์ที่ประกอบด้วยการเชื่อมโยงหลายมิติ ฟังก์ชัน Excel ข้ามไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่มีอยู่ในรายการ หรือเปิดเอกสารคุณระบุไว้

ไวยากรณ์

เชื่อมโยงหลายมิติ (link_location, [friendly_name])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน HYPERLINK มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Link_location    (ต้องระบุ) ส้นทางและชื่อไฟล์ที่ชี้ไปยังเอกสารที่จะถูกเปิด Link_location สามารถเป็นตำแหน่งในเอกสาร เช่น เซลล์หรือช่วงที่มีชื่อเฉพาะเจาะจงในเวิร์กชีตหรือเวิร์กบุ๊ก Excel หรือเป็นบุ๊กมาร์กในเอกสาร Microsoft Word เส้นทางอาจจะไปยังไฟล์ที่เก็บอยู่ในฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ หรือเส้นทางอาจเป็นเส้นทาง Universal Naming Convention (UNC) บนเซิร์ฟเวอร์ (ใน Excel) หรือเป็นเส้นทาง Uniform Resource Locator (URL) บนอินเทอร์เน็ตหรืออินทราเน็ต

    หมายเหตุ   Excel Online HYPERLINK จะสามารถใช้ได้กับที่อยู่เว็บ (URL) เท่านั้น link _ location อาจเป็นสตริงข้อความซึ่งอยู่ภายในเครื่องหมายอัญประกาศหรือเป็นการอ้างอิงไปยังเซลล์ที่มีลิงก์เป็นสตริงข้อความ

    ถ้าการข้ามที่ระบุไว้ใน link _ location ไม่มีอยู่หรือไม่สามารถนำทางได้ จะปรากฏข้อผิดพลาดขึ้นเมื่อคุณคลิกที่เซลล์

  • friendly_name    (ระบุหรือไม่ก็ได้) ข้อความการข้ามหรือค่าตัวเลขที่แสดงในเซลล์ friendly_name จะแสดงเป็นสีน้ำเงินพร้อมกับขีดเส้นใต้ไว้ ถ้า friendly _ name ถูกละไว้ เซลล์จะแสดง link _ location เป็นข้อความการข้าม

    friendly _ name อาจเป็นค่าสตริงข้อความ ชื่อ หรือเซลล์ที่มีค่าหรือข้อความการข้าม

    ถ้า friendly _ name ส่งกลับค่าความผิดพลาด (ตัวอย่างเช่น # VALUE!) เซลล์จะแสดงข้อผิดพลาดแทนข้อความการข้าม

ข้อสังเกต

ใน Excel บนเดสก์ท็อปแอปพลิเคชัน เพื่อเลือกเซลล์ที่ประกอบด้วยไฮเปอร์ลิงก์โดยไม่ข้ามไปยังปลายทางของไฮเปอร์ลิงก์ คลิกเซลล์ และปุ่มเมาส์ค้างไว้จนกระทั่งตัวชี้กลายเป็นแบบไขว้ เคอร์เซอร์แสดงการเลือกของ Excel แล้วปล่อยปุ่มเมาส์ใหม่ Excel Online ในเซลล์ โดยการคลิกเมื่อตัวชี้เป็นลูกศร ข้ามไปยังปลายทางของไฮเปอร์ลิงก์ โดยการคลิกเมื่อตัวชี้เป็นรูปมือกำลังชี้

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง

ผลลัพธ์

=HYPERLINK("http://example.microsoft.com/report/budget report.xlsx", "คลิกเพื่อดูรายงาน")

เปิดเวิร์กบุ๊กที่บันทึกไว้ที่ http://example.microsoft.com/report เซลล์จะแสดง "คลิกเพื่อดูรายงาน" เป็นข้อความการข้าม

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xlsx]Annual!F10", D1)

สร้างไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเซลล์ F10 บนเวิร์กชีต Annual ในเวิร์กบุ๊กที่บันทึกไว้ที่ http://example.microsoft.com/report เซลล์บนเวิร์กชีตที่มีไฮเปอร์ลิงก์จะแสดงเนื้อหาของเซลล์ D1 เป็นข้อความการข้าม

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xlsx]'First Quarter'!DeptTotal", "คลิกเพื่อดูผลรวมของแผนกในไตรมาสแรก")

สร้างไฮเปอร์ลิงก์ให้กับช่วงที่ชื่อ DeptTotal บนเวิร์กชีต ไตรมาสแรก ในเวิร์กบุ๊กที่บันทึกไว้ที่ http://example.microsoft.com/report เซลล์บนเวิร์กชีตที่มีไฮเปอร์ลิงก์จะแสดงข้อความ "คลิกเพื่อดูผลรวมของแผนกในไตรมาสแรก" เป็นข้อความการข้าม

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/Annual Report.docx]QrtlyProfits", "รายงานผลกำไรรายไตรมาส")

เมื่อต้องการสร้างไฮเปอร์ลิงก์ไปยังตำแหน่งที่ระบุในไฟล์ Word คุณจะใช้บุ๊กมาร์กเพื่อกำหนดตำแหน่งในไฟล์ที่คุณต้องการข้ามไปถึง ตัวอย่างนี้จะสร้างไฮเปอร์ลิงก์ไปยังบุ๊กมาร์กชื่อ QrtlyProfits ในไฟล์ Annual Report.doc ซึ่งบันทึกไว้ที่ http://example.microsoft.com

=HYPERLINK("\\FINANCE\Statements\1stqtr.xlsx", D5)

แสดงเนื้อหาของเซลล์ D5 เป็นข้อความการข้ามในเซลล์และเปิดเวิร์กบุ๊กที่บันทึกไว้บนเซิร์ฟเวอร์ FINANCE ใน Statements ที่แชร์กัน โดยตัวอย่างนี้จะใช้เส้นทาง UNC

=HYPERLINK("D:\FINANCE\1stqtr.xlsx", H10)

เปิดเวิร์กบุ๊ก 1stqtr.xlsx ที่เก็บอยู่ในไดเรกทอรี Finance บนไดรฟ์ D และแสดงค่าตัวเลขที่เก็บอยู่ในเซลล์ H10

=HYPERLINK("[C:\My Documents\Mybook.xlsx]Totals")

สร้างไฮเปอร์ลิงก์ไปยังพื้นที่ Totals ในเวิร์กบุ๊กอื่น (เวิร์กบุ๊กภายนอก) ชื่อ Mybook.xlsx

= HYPERLINK("[Book1.xlsx]Sheet1! A10 สัญลักษณ์ " ไปยัง Sheet1 > A10 ")

เพื่อข้ามไปยังตำแหน่งอื่นในแผ่นงานปัจจุบัน รวมทั้งชื่อบุ๊ก และชื่อแผ่นงานดังนี้ Sheet1 อยู่แผ่นงานปัจจุบัน

= HYPERLINK("[Book1.xlsx]January! A10 สัญลักษณ์ " ไปยังมกราคม > A10 ")

เพื่อข้ามไปยังตำแหน่งอื่นในแผ่นงานปัจจุบัน รวมทั้งชื่อบุ๊ก และชื่อแผ่นงานดังนี้ เดือนมกราคมอยู่เวิร์กชีตอื่นในเวิร์กบุ๊ก

= HYPERLINK (เซลล์ ("ที่อยู่" มกราคม A1), "ไปยังมกราคม > A1 ")

เมื่อต้องการข้ามไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่นในแผ่นงานปัจจุบัน โดยใช้การอ้างอิงเวิร์กชีตแบบเต็ม ([Book1.xlsx]), คุณสามารถใช้ นี้ซึ่ง CELL("address") ส่งกลับชื่อเวิร์กบุ๊กปัจจุบัน

=HYPERLINK($Z$1)

เมื่อต้องการอัปเดตสูตรทั้งหมดในเวิร์กชีตหนึ่งๆ ที่ใช้ฟังก์ชัน HYPERLINK และอาร์กิวเมนต์เดียวกันอย่างรวดเร็ว คุณสามารถวางเป้าหมายการลิงก์ไว้ในเซลล์อีกเซลล์หนึ่งในเวิร์กชีตเดียวกันหรืออีกเวิร์กชีตหนึ่งก็ได้ จากนั้นให้ใช้การอ้างอิงแบบสัมบูรณ์ไปยังเซลล์นั้นให้เป็น link_location ในสูตรไฮเปอร์ลิงก์ การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับเป้าหมายการลิงก์จะมีผลในสูตรไฮเปอร์ลิงก์ในทันที

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×