ฟังก์ชัน FormatPercent

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ส่งกลับนิพจน์ที่ถูกจัดรูปแบบเป็นเปอร์เซ็นต์ (คูณ ด้วย 100) ด้วยอักขระ%ต่อท้าย

ไวยากรณ์

FormatPercent ( นิพจน์ [, NumDigitsAfterDecimal ] [, IncludeLeadingDigit ] [, UseParensForNegativeNumbers ] [, GroupDigits ] )

ไวยากรณ์ของฟังก์ชันFormatPercentมีอาร์กิวเมนต์ต่อไปนี้:

อาร์กิวเมนต์

คำอธิบาย

นิพจน์

ต้องระบุ นิพจน์การจัดรูปแบบ

NumDigitsAfterDecimal

เพิ่มเติม แสดงค่าตัวเลขที่ระบุจำนวนตำแหน่งทางด้านขวาของจุดทศนิยม ค่าเริ่มต้นคือ – 1 ซึ่งหมายความว่า จะใช้การตั้งค่าภูมิภาคของคอมพิวเตอร์

IncludeLeadingDigit

เพิ่มเติม ค่าคงที่ระบุหรือไม่ มีเลขศูนย์นำหน้าจะแสดงค่าเป็นเศษส่วน ดูส่วนการตั้งค่าสำหรับค่า

UseParensForNegativeNumbers

เพิ่มเติม ค่าคงที่ระบุว่า จะวางค่าลบภายในวงเล็บหรือไม่ ดูส่วนการตั้งค่าสำหรับค่า

GroupDigits

เพิ่มเติม ค่าคงที่ระบุหรือไม่ ตัวเลขจะถูกจัดกลุ่มโดยใช้ตัวคั่นกลุ่มที่ระบุในการตั้งค่าภูมิภาคของคอมพิวเตอร์ ดูส่วนการตั้งค่าสำหรับค่า


การตั้งค่า

อาร์กิวเมนต์IncludeLeadingDigit, UseParensForNegativeNumbersและGroupDigitsมีการตั้งค่าต่อไปนี้:

ค่าคงที่

ค่า

คำอธิบาย

vbTrue

– 1

จริง

vbFalse

0

เท็จ

vbUseDefault

ตั้งแต่– 2

ใช้การตั้งค่าจากการตั้งค่าภูมิภาคของคอมพิวเตอร์


ข้อสังเกต

เมื่ออย่าง น้อยหนึ่งอาร์กิวเมนต์ที่เลือกได้จะถูกละเว้น ค่าของอาร์กิวเมนต์ที่ได้รับจากการตั้งค่าภูมิภาคของคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ: ตั้งค่าข้อมูลทั้งหมดมาจากแท็บตัวเลขการตั้งค่าภูมิภาค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×