ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

ฟังก์ชัน FormatPercent

ส่งกลับนิพจน์ที่จัดรูปแบบเป็นเปอร์เซ็นต์ (multipled โดย๑๐๐) ที่มีอักขระต่อท้าย%

ไวยากรณ์

FormatPercent ( นิพจน์ [, NumDigitsAfterDecimal ] [, IncludeLeadingDigit ] [, UseParensForNegativeNumbers ] [, GroupDigits ] )

ไวยากรณ์ของฟังก์ชันFormatPercentมีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

อาร์กิวเมนต์

คำอธิบาย

นิพจน์

จำเป็น นิพจน์ที่จะได้รับการจัดรูปแบบ

NumDigitsAfterDecimal

ไม่จำเป็น ค่าตัวเลขที่ระบุจำนวนตำแหน่งที่ด้านขวาของทศนิยมจะแสดงขึ้น ค่าเริ่มต้นคือ-1 ซึ่งระบุว่ามีการใช้การตั้งค่าภูมิภาคของคอมพิวเตอร์

IncludeLeadingDigit

ไม่จำเป็น ค่าคงที่ Tristate ที่ระบุว่าจะแสดงศูนย์นำหน้าสำหรับค่าเศษส่วนหรือไม่ ให้ดูที่ส่วนการตั้งค่าสำหรับค่า

UseParensForNegativeNumbers

ไม่จำเป็น ค่าคงที่ Tristate ที่ระบุว่าจะวางค่าลบภายในวงเล็บหรือไม่ ให้ดูที่ส่วนการตั้งค่าสำหรับค่า

GroupDigits

ไม่จำเป็น ค่าคงที่ Tristate ที่ระบุว่าตัวเลขถูกจัดกลุ่มโดยใช้ตัวคั่นกลุ่มที่ระบุในการตั้งค่าภูมิภาคของคอมพิวเตอร์หรือไม่ ให้ดูที่ส่วนการตั้งค่าสำหรับค่า

การตั้งค่า

อาร์กิวเมนต์IncludeLeadingDigit, UseParensForNegativeNumbersและGroupDigitsมีการตั้งค่าต่อไปนี้:

ค่าคงที่

ค่า

คำอธิบาย

vbTrue

–1

True

vbFalse

0

เท็จ

vbUseDefault

-2

ใช้การตั้งค่าจากการตั้งค่าภูมิภาคของคอมพิวเตอร์

ข้อสังเกต

เมื่อมีอาร์กิวเมนต์ที่เป็นตัวเลือกอย่างน้อยหนึ่งอาร์กิวเมนต์จะถูกเว้นไว้ค่าสำหรับอาร์กิวเมนต์ที่ถูกละเว้นจะได้รับการตั้งค่าภูมิภาคของคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ:  ข้อมูลการตั้งค่าทั้งหมดมาจากแท็บตัวเลขการตั้งค่าภูมิภาค

ตัวอย่าง

นิพจน์

ผลลัพธ์

เลือก FormatPercent ([DPercent]) เป็นนิพจน์จาก ProductSales

จัดรูปแบบค่าในเขตข้อมูล "DPercent" ลงในรูปแบบ "เปอร์เซ็นต์" และส่งกลับในคอลัมน์นิพจน์

เลือก FormatPercent ([DPercent], 2,-1,-1,-1) เป็น DPercentage จาก ProductSales

จัดรูปแบบค่าในเขตข้อมูล "DPercent" ลงในรูปแบบ "เปอร์เซ็นต์" ที่มีค่าทศนิยม2จุดค่าน้อยกว่า 1% จะมี "0" ก่อนทศนิยมค่าลบจะถูกจัดกลุ่มตามตัวคั่นค่าเริ่มต้น ("10" จะแสดงเป็น ๑,๐๐๐.๐๐%, "-10" จะแสดงเป็น (๑,๐๐๐.๐๐%), "0" จะแสดงเป็น๐.๐๐%)

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×