ฟังก์ชัน EOF

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

หมายเหตุ: ฟังก์ชัน วิธี วัตถุ หรือคุณสมบัติตามที่อธิบายในหัวข้อนี้ถูกปิดใช้งานถ้าบริการ Microsoft Jet นิพจน์กำลังทำงานในโหมด sandbox ซึ่งทำให้การประเมินนิพจน์ที่อาจไม่ปลอดภัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมด sandbox ค้นหา "โหมด sandbox" ในวิธีใช้

ส่งกลับจำนวนเต็มที่ประกอบด้วยค่าบูลีนTrueเมื่อสิ้นสุดของไฟล์ที่เปิดสำหรับสุ่มหรือตามลำดับสำหรับการป้อนค่าแล้ว

ไวยากรณ์

EOF ( filenumber )

จำเป็นต้องมีfilenumberอาร์กิวเมนต์ เป็นจำนวนเต็มซึ่งประกอบด้วยใด ๆ ที่ถูกต้องหมายเลขไฟล์

ข้อสังเกต

ใช้EOFเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด โดยพยายามที่จะได้รับการป้อนข้อมูลที่ผ่านมายังจุดสิ้นสุดของไฟล์ที่สร้างขึ้น

ฟังก์ชันEOFจะส่งกลับFalseจนถึงจุดสิ้นสุดของไฟล์นั้นแล้ว มีไฟล์ที่เปิดสำหรับการเข้าถึงสุ่มหรือไบนารีEOFส่งกลับFalseจนกระทั่งล่าสุดดำเนินการได้รับคำชี้แจงไม่สามารถอ่านระเบียนทั้งหมด

มีไฟล์ที่เปิดสำหรับการเข้าถึงไบนารีความพยายามในการอ่านเพื่อไปแต่ละไฟล์ใช้ฟังก์ชันสำหรับการป้อนค่าจนกระทั่งEOFส่งกลับTrueสร้างข้อผิดพลาด ใช้ฟังก์ชันLOFและตำแหน่งแทนEOFเมื่ออ่านไฟล์ไบนารีกับสำหรับการป้อนค่าหรือใช้ต้นเมื่อคุณใช้ฟังก์ชันEOF มีไฟล์ที่เปิดสำหรับผลลัพธ์EOFเสมอส่งกลับTrue

ตัวอย่าง

หมายเหตุ: ตัวอย่างที่ติดตามสาธิตการใช้ฟังก์ชันนี้ใน Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับ VBA เลือกอ้างอิงสำหรับนักพัฒนา ในรายการดรอปดาวน์ถัดจากค้นหา และใส่เงื่อนไขอย่าง น้อยหนึ่งในกล่องค้นหา

ตัวอย่างนี้ใช้ฟังก์ชันEOFเพื่อตรวจหาจุดสิ้นสุดของไฟล์ ตัวอย่างนี้สมมติMYFILEนั้นเป็นไฟล์ข้อความ มีข้อความหลายบรรทัด

Dim InputData
' Open file for input.
Open "MYFILE" For Input As #1
' Check for end of file.
Do While Not EOF(1)
' Read line of data.
Line Input #1, InputData
' Print to the Immediate window.
Debug.Print InputData
Loop
' Close file.
Close #1
ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×