ฟังก์ชัน ENCODEURL

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน ENCODEURL ใน Microsoft Excel

หมายเหตุ: 

  • The ENCODEURL function is not available in Excel Online, and it is not available in Excel 2016 for Mac.

  • หมายเหตุ: ฟังก์ชันนี้อาจปรากฏในแกลเลอรีฟังก์ชันใน Excel for Mac แต่ขึ้นอยู่กับฟีเจอร์ของระบบปฏิบัติการ Windows ดังนั้นจะไม่ส่งกลับผลลัพธ์บน Mac

คำอธิบาย

ส่งกลับสตริงที่เข้ารหัส URL

ไวยากรณ์

ENCODEURL(text)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน ENCODEURL มีอาร์กิวเมนต์ต่อไปนี้

  • Text    สตริงที่จะเข้ารหัสด้วย URL

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด ตกลง ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

การตอบสนอง XML:

รหัสไปรษณีย์:

=WEBSERVICE("http://xml.weather.yahoo.com/forecastrss/"&ENCODEURL(B2)&"_f.xml")

98052

สถานที่:

=FILTERXML(A2,"//yweather:location/@city")

=FILTERXML(A2,"//yweather:location/@region")

เงื่อนไขปัจจุบัน:

=FILTERXML(A2,"//yweather:condition/@temp")

=FILTERXML(A2,"//yweather:condition/@text")

การคาดการณ์:

=FILTERXML(A2,"//yweather:forecast/@day")

=FILTERXML(A2,"//yweather:forecast/@text")

=FILTERXML(A2,"//yweather:forecast/@day")

=FILTERXML(A2,"//yweather:forecast/@text")

=FILTERXML(A2,"//yweather:forecast/@day")

=FILTERXML(A2,"//yweather:forecast/@text")

=FILTERXML(A2,"//yweather:forecast/@day")

=FILTERXML(A2,"//yweather:forecast/@text")

=FILTERXML(A2,"//yweather:forecast/@day")

=FILTERXML(A2,"//yweather:forecast/@text")

คำอธิบาย

ตัวอย่างนี้ใช้ฟังก์ชัน ENCODEURL เพื่อส่งผ่านรหัสไปรษณีย์ในเซลล์ B2 เป็นพารามิเตอร์ไปยังคิวรีเว็บใน A2 ฟังก์ชัน FILTERXML ใช้บนคิวรีเว็บเพื่อส่งกลับข้อมูลเมืองและรัฐ และสภาพอากาศปัจจุบันและที่คาดการณ์ไว้สำหรับรหัสไปรษณีย์นั้นในเซลล์ B6:C13 ได้

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×