ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

ฟังก์ชัน DSum

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันDSumเพื่อคำนวณผลรวมของชุดของค่าในชุดระเบียน (แบบโดเมน ) ที่ระบุ ใช้ฟังก์ชันDSumใน Visual Basic สำหรับ Applications (VBA) มอดูลแมโคร นิพจน์แบบสอบถาม หรือแบบตัวควบคุมที่มีการคำนวณ

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ฟังก์ชันDSumในนิพจน์เขตข้อมูลจากการคำนวณในคิวรีเพื่อคำนวณยอดขายทั้งหมดที่ทำ โดยพนักงานแต่ละคนตามช่วงเวลา หรือ คุณสามารถใช้ฟังก์ชันDSumในตัวควบคุมจากการคำนวณจะแสดงผลรวมของยอดขายของผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะเจาะจง

ไวยากรณ์

DSum ( expr โดเมน[criteria] )

ไวยากรณ์ของฟังก์ชันDSumมีอาร์กิวเมนต์ต่อไปนี้:

อาร์กิวเมนต์

คำอธิบาย

expr

ต้องระบุ นิพจน์ที่ระบุตัวเลขเขตข้อมูลที่มีค่าที่คุณต้องการรวมไว้ อาจเป็นแบบนิพจน์สตริง ระบุเขตข้อมูลในตารางหรือแบบสอบถาม หรืออาจเป็นนิพจน์ที่ทำการคำนวณข้อมูลในเขตข้อมูลนั้น ในexprคุณสามารถใส่ชื่อของเขตข้อมูลในตาราง ตัวควบคุมบนฟอร์ม ค่าคง หรือฟังก์ชัน ถ้าexprมีฟังก์ชัน อาจเป็นโดเมนรวมของอยู่แล้วภายใน หรือผู้ใช้กำหนดเอง แต่ไม่อื่นหรือฟังก์ชันการรวม SQL

โดเมน

ต้องระบุ นิพจน์สตริงที่ระบุชุดของระเบียนที่เป็นส่วนหนึ่งของโดเมน อาจเป็นชื่อตารางหรือชื่อแบบสอบถามสำหรับแบบสอบถามที่จำเป็นต้องใช้พารามิเตอร์

เกณฑ์

เพิ่มเติม นิพจน์สตริงที่ที่ใช้เพื่อจำกัดช่วงของข้อมูลที่มีดำเนินการที่ฟังก์ชันDSum ตัวอย่างเช่นเกณฑ์มักเทียบเท่ากับคำสั่ง where ในนิพจน์ SQL ไม่มีคำที่ ถ้าไม่ใส่เกณฑ์ฟังก์ชันDSumประเมินexprกับโดเมนทั้งหมด เขตข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่ในเงื่อนไขต้องมีเขตข้อมูลในโดเมน มิฉะนั้น ฟังก์ชันDSumจะส่งกลับตัวNull


ข้อสังเกต

ถ้าอาร์กิวเมนต์เกณฑ์การตอบสนองไม่มีระเบียน หรือถ้าโดเมนประกอบด้วยระเบียนใด ๆ ฟังก์ชันDSumส่งกลับค่า Null ใน

ไม่ว่าคุณใช้ฟังก์ชันDSumในแมโคร มอดูล นิพจน์แบบสอบถาม หรือตัวควบคุมจากการคำนวณ คุณต้องสร้างอาร์กิวเมนต์เกณฑ์อย่างระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่า จะมีประเมินอย่างถูกต้อง

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันDSumเพื่อระบุเกณฑ์ในแถวเกณฑ์ ของคิวรี ในเขตข้อมูลจากการคำนวณ ในนิพจน์แบบสอบถาม หรือ ในแถวอัปเดตเป็น ของแออัปเดตคิวรี

หมายเหตุ: คุณสามารถใช้ฟังก์ชันDSumหรือผลรวมในนิพจน์เขตข้อมูลจากการคำนวณในแบบคิวรีแบบใช้หาผลรวม ถ้าคุณใช้ฟังก์ชันDSumค่าจะถูกคำนวณก่อนที่จะจัดกลุ่มข้อมูล ถ้าคุณใช้ฟังก์ชันSumข้อมูลถูกจัดกลุ่มก่อนที่จะประเมินค่าในเขตข้อมูลนิพจน์

คุณอาจต้องการใช้ฟังก์ชันDSumเมื่อคุณต้องการแสดงผลรวมของชุดของค่าจากเขตข้อมูลที่ไม่ได้อยู่ในแหล่งระเบียนสำหรับฟอร์มหรือรายงานของคุณ ตัวอย่าง สมมติว่า คุณได้ในฟอร์มที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะเจาะจง คุณสามารถใช้ฟังก์ชันDSumเพื่อเก็บรักษาผลรวมของยอดขายของผลิตภัณฑ์นั้นในตัวควบคุมจากการคำนวณได้

เคล็ดลับ

ถ้าคุณต้องการเก็บรักษาผลรวมในตัวควบคุมบนรายงาน คุณสามารถใช้คุณสมบัติผลรวมสะสมของตัวควบคุมนั้น ถ้าเขตข้อมูลถูกยึดจะถูกรวมอยู่ในแหล่งระเบียนสำหรับรายงาน ใช้ฟังก์ชัน DSum เพื่อเก็บรักษาผลรวมกำลังทำงานอยู่บนฟอร์ม

หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงระเบียนในโดเมนไม่ได้บันทึกไว้จะไม่ถูกรวมไว้เมื่อคุณใช้ฟังก์ชันนี้ ถ้าคุณต้องการให้ฟังก์ชันDSumเมื่อต้องการจะยึดตามค่ามีการเปลี่ยนแปลง คุณจะต้องบันทึกการเปลี่ยนแปลงโดยตัวใดตัวหนึ่งคลิกบันทึกระเบียน ในกลุ่มบนแท็บหน้าแรกการย้ายโฟกัสไปยังระเบียนอื่น หรือใช้อัปเดต วิธี

ตัวอย่าง

ใช้ฟังก์ชัน DSum ในนิพจน์    คุณสามารถใช้โดเมนฟังก์ชัน (เช่นDSum) ในแถวอัปเดตเป็น ของคิวรีแบบใช้อัปเดต ตัวอย่าง สมมติว่า คุณต้องการติดตามการขายปัจจุบันผลิตภัณฑ์ในตารางผลิตภัณฑ์ คุณไม่สามารถเพิ่มเขตข้อมูลใหม่ที่เรียกว่า SalesSoFar ลงในตารางผลิตภัณฑ์ และเรียกใช้คิวรีแบบใช้อัปเดตข้อมูลเพื่อคำนวณค่าที่ถูกต้อง และอัปเดตระเบียน เมื่อต้องการทำเช่นนี้ สร้างแบบสอบถามใหม่ตามตารางผลิตภัณฑ์ และ บน แท็บออกแบบ ในกลุ่มชนิดของคิวรี คลิกอัปเดต เพิ่มเขตข้อมูล SalesSoFar ไปยังตารางคิวรี และพิมพ์ต่อไปนี้ลงในแถวอัปเดตเป็น:

DSum("[Quantity]*[UnitPrice]", "Order Details", _
"[ProductID] = "& [ProductID])

เมื่อคุณเรียกใช้แบบสอบถาม Access คำนวณยอดรวมของยอดขายสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ โดยยึดตามข้อมูลจากตารางที่มีรายละเอียดใบสั่งซื้อ ผลรวมของยอดขายสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์จะถูกเพิ่มลงในตารางผลิตภัณฑ์

ใช้DSum ในโค้ด VBA   

หมายเหตุ: ตัวอย่างที่ติดตามสาธิตการใช้ฟังก์ชันนี้ใน Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับ VBA เลือกอ้างอิงสำหรับนักพัฒนา ในรายการดรอปดาวน์ถัดจากค้นหา และใส่เงื่อนไขอย่าง น้อยหนึ่งในกล่องค้นหา

ตัวอย่างต่อไปนี้ผลรวมค่าจากเขตข้อมูลค่าขนส่งสำหรับใบสั่งซื้อที่จัดส่งไปยังสหราชอาณาจักร โดเมนคือ ตารางใบสั่งซื้อ อาร์กิวเมนต์เกณฑ์จำกัดชุดผลลัพธ์ของระเบียนถึงผู้ที่ ShipCountryRegion เท่ากับสหราชอาณาจักร

Dim curX As Currency
curX = DSum("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = 'UK'")

ตัวอย่างต่อคำนวณผลรวม โดยใช้สองเกณฑ์ที่แยกต่างหาก โปรดสังเกตว่า เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว (') และเครื่องหมายตัวเลข (#) จะรวมอยู่ในนิพจน์สตริงที่ เพื่อให้เมื่อสตริถูกเชื่อมโยงเข้า สตริงสัญพจน์จะอยู่ภายในเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว และวันมีอยู่ภายในเครื่องหมายปอนด์

Dim curX As Currency
curX = DSum("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = 'UK' AND _
[ShippedDate] > #1-1-95#")
ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×