ฟังก์ชัน DMin, DMax

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันDMinและDMaxเพื่อกำหนดค่าสูงสุด และต่ำสุดในชุดระเบียน (แบบโดเมน ) ที่ระบุ ใช้ฟังก์ชันDMinและDMaxใน Visual Basic สำหรับ Applications (VBA) มอดูลแมโคร นิพจน์แบบสอบถาม หรือแบบตัวควบคุมที่มีการคำนวณ

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ฟังก์ชันDMinและDMaxในตัวควบคุมจากการคำนวณในรายงานเพื่อแสดงจำนวนน้อยที่สุด และมากที่สุดลำดับการขาย หรือคุณสามารถใช้ฟังก์ชันDMinในนิพจน์แบบสอบถามเพื่อแสดงใบสั่งซื้อทั้งหมด ด้วยส่วนลดมากกว่าส่วนลดเป็นไปได้น้อยที่สุด

ไวยากรณ์

DMin ( expr โดเมน [criteria] )

DMax ( expr โดเมน [criteria] )

ฟังก์ชันDMinและDMaxมีอาร์กิวเมนต์ต่อไปนี้:

อาร์กิวเมนต์

คำอธิบาย

expr

ต้องระบุ นิพจน์ที่ระบุเขตข้อมูลที่คุณต้องการค้นหาค่าน้อยที่สุด หรือสูงสุด อาจเป็นแบบนิพจน์สตริง ระบุเขตข้อมูลในตารางหรือแบบสอบถาม หรืออาจเป็นนิพจน์ที่ทำการคำนวณข้อมูลในเขตข้อมูลนั้น ในexprคุณสามารถใส่ชื่อของเขตข้อมูลในตาราง ตัวควบคุมบนฟอร์ม ค่าคง หรือฟังก์ชัน ถ้าexprมีฟังก์ชัน อาจเป็นโดเมนรวมของอยู่แล้วภายใน หรือผู้ใช้กำหนดเอง แต่ไม่อื่นหรือฟังก์ชันการรวม SQL

โดเมน

ต้องระบุ นิพจน์สตริงที่ระบุชุดของระเบียนที่เป็นส่วนหนึ่งของโดเมน อาจเป็นชื่อตารางหรือชื่อแบบสอบถามสำหรับแบบสอบถามที่จำเป็นต้องใช้พารามิเตอร์

เกณฑ์

เพิ่มเติม นิพจน์สตริงที่ที่ใช้เพื่อจำกัดช่วงของข้อมูลที่มีดำเนินการที่ฟังก์ชันDMinหรือDMax ตัวอย่างเช่นเกณฑ์มักเทียบเท่ากับคำสั่ง where ในนิพจน์ SQL ไม่มีคำที่ ถ้าไม่ใส่เกณฑ์ฟังก์ชันDMinและDMaxประเมินexprกับโดเมนทั้งหมด เขตข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่ในเงื่อนไขต้องมีเขตข้อมูลในโดเมนมิฉะนั้นฟังก์ชันDMinและDMaxส่งกลับตัวNull


ข้อสังเกต

ฟังก์ชันDMinและDMaxส่งกลับค่าต่ำสุด และสูงสุดที่เป็นไปตามเงื่อนไข ถ้าexprระบุข้อมูลตัวเลข ฟังก์ชันDMinและDMaxส่งกลับค่าตัวเลข ถ้าexprระบุข้อมูลสตริงที่ พวกเขาส่งกลับสตริงที่เป็นครั้งแรก หรือตามลำดับตัวอักษรล่าสุด

ฟังก์ชันDMinและDMaxละเว้นค่าNullในเขตข้อมูลอ้างอิงโดยexpr อย่างไรก็ตาม ถ้าไม่มีระเบียนที่เป็นไปตามเกณฑ์หรือถ้าโดเมนประกอบด้วยระเบียนใด ๆ ฟังก์ชันDMinและDMaxส่งกลับค่า Null

ไม่ว่าคุณใช้ฟังก์ชันDMinหรือDMaxในแมโคร มอดูล นิพจน์แบบสอบถาม หรือตัวควบคุมจากการคำนวณ คุณต้องสร้างอาร์กิวเมนต์เกณฑ์อย่างระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่า จะมีประเมินอย่างถูกต้อง

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันDMinและDMaxเพื่อระบุเกณฑ์ในแถวเกณฑ์ของคิวรี ในเขตข้อมูลจากการคำนวณนิพจน์ ในคิวรี หรือ ในแถวอัปเดตเป็นของแออัปเดตคิวรี

หมายเหตุ: คุณสามารถใช้ฟังก์ชันDMinและDMaxหรือฟังก์ชันMinและMaxในนิพจน์เขตข้อมูลจากการคำนวณของเวิร์กคิวรีแบบใช้หาผลรวม ถ้าคุณใช้ฟังก์ชันDMinหรือDMaxค่าจะถูกประเมินก่อนที่จะจัดกลุ่มข้อมูล ถ้าคุณใช้ฟังก์ชันMinหรือMaxข้อมูลถูกจัดกลุ่มก่อนที่จะประเมินค่าในเขตข้อมูลนิพจน์

ใช้ฟังก์ชันDMinหรือDMaxในตัวควบคุมจากการคำนวณเมื่อคุณจำเป็นต้องระบุเกณฑ์การจำกัดช่วงของข้อมูลที่มีดำเนินการใช้ฟังก์ชัน ตัวอย่างเช่น เพื่อแสดงค่าขนส่งสูงสุดที่เรียกเก็บเงินสำหรับลำดับการจัดส่งไปยังแคลิฟอร์เนีย ตั้งค่าคุณสมบัติแหล่งตัวควบคุมของกล่องข้อความเป็นนิพจน์ต่อไปนี้:

=DMax("[Freight]", "Orders", "[ShipRegion] = 'CA'")

ถ้าคุณต้องการค้นหาค่าน้อยที่สุด หรือสูงสุดของระเบียนทั้งหมดในโดเมนใช้ฟังก์ชันMinหรือMax

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันDMinหรือDMaxในแมโครหรือมอดูล หรือ ในตัวควบคุมจากการคำนวณบนฟอร์มถ้าเขตข้อมูลที่คุณต้องการแสดงเป็นไม่ได้อยู่ในแหล่งระเบียนโดยยึดฟอร์มของคุณ

เคล็ดลับ

แม้ว่าคุณสามารถใช้ฟังก์ชัน DMin หรือ DMax เพื่อค้นหาค่ามากที่สุด หรือต่ำสุดจากเขตข้อมูลในแบบตาราง Foreign Key อาจมีประสิทธิภาพมากกว่าการสร้างคิวรีที่ประกอบด้วยเขตข้อมูลที่คุณต้องการจากทั้งสองตาราง และพื้นฐานของฟอร์ม หรือรายงานเกี่ยวกับแบบสอบถาม

หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงระเบียนในโดเมนไม่ได้บันทึกไว้ไม่ถูกรวมไว้เมื่อคุณใช้ฟังก์ชันเหล่านี้ ถ้าคุณต้องการให้ฟังก์ชันDMaxหรือDMinเมื่อต้องการจะยึดตามค่ามีการเปลี่ยนแปลง คุณจะต้องบันทึกการเปลี่ยนแปลง โดยคลิกบันทึกระเบียนภายใต้ระเบียนบนแท็บข้อมูลการย้ายโฟกัสไปยังระเบียนอื่น หรือใช้ อัปเดวิธี

ตัวอย่าง

หมายเหตุ: ตัวอย่างที่ติดตามสาธิตการใช้ฟังก์ชันนี้ใน Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับ VBA เลือกอ้างอิงสำหรับนักพัฒนา ในรายการดรอปดาวน์ถัดจากค้นหา และใส่เงื่อนไขอย่าง น้อยหนึ่งในกล่องค้นหา

ตัวอย่างต่อไปนี้ส่งกลับค่าสูงสุด และต่ำสุดจากเขตข้อมูลค่าขนส่งสำหรับใบสั่งซื้อที่จัดส่งไปยังสหราชอาณาจักร โดเมนคือ ตารางใบสั่งซื้อ อาร์กิวเมนต์เกณฑ์จำกัดชุดผลลัพธ์ของระเบียนถึงผู้ที่ ShipCountryRegion เท่ากับสหราชอาณาจักร

Dim curX As Currency
Dim curY As Currency
curX = DMin("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = 'UK'")
curY = DMax("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = 'UK'")

ในตัวอย่างต่อ อาร์กิวเมนต์เกณฑ์มีค่าปัจจุบันของกล่องข้อความที่เรียกว่า OrderDate กล่องข้อความถูกผูกไว้กับเขตข้อมูล OrderDate ในตารางใบสั่งซื้อ โปรดสังเกตว่า การอ้างอิงไปยังตัวควบคุมจะไม่รวมอยู่ในเครื่องหมายอัญประกาศ (") ที่แสดงสตริ ให้แน่ใจว่า ทุกครั้งที่เรียกว่าฟังก์ชันDMax , Microsoft Office Access 2007 เหตุผลปัจจุบันจากตัวควบคุม

Dim curX As Currency
curX = DMax("[Freight]", "Orders", "[OrderDate] = #" _
& Forms!Orders!OrderDate & "#")

ในตัวอย่างต่อ นิพจน์เงื่อนไขมีตัวแปรdteOrderDate หมายเหตุว่า ตัวเลขลงชื่อเข้าใช้ (#) จะรวมอยู่ในนิพจน์สตริงที่ เพื่อที่ว่าเมื่อสตริถูกเชื่อมโยงเข้า พวกเขาจะใส่วันที่

Dim dteOrderDate As Date
Dim curX As Currency
dteOrderDate = #03/30/2000#
curX = DMin("[Freight]", "Orders", _
"[OrderDate] = #" & dteOrderDate & "#")
ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×