ฟังก์ชัน DFirst และ DLast

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันฟังก์ชัน DFirstและDLastเพื่อส่งกลับระเบียนแบบสุ่มจากเขตข้อมูลเฉพาะเจาะจงในตารางหรือคิวรีเมื่อคุณแค่ค่าใด ๆ จากเขตข้อมูลนั้น ใช้ฟังก์ชันฟังก์ชัน DFirstและDLastในแมโคร มอดูล นิพจน์แบบสอบถาม หรือตัวควบคุมที่มีการคำนวณ บนฟอร์มหรือรายงาน

ไวยากรณ์

ฟังก์ชัน DFirst ( expr โดเมน [criteria] )

DLast ( expr โดเมน [criteria] )

ฟังก์ชันฟังก์ชัน DFirstและDLastมีอาร์กิวเมนต์ต่อไปนี้:

อาร์กิวเมนต์

คำอธิบาย

expr

ต้องระบุ นิพจน์ที่ระบุเขตข้อมูลที่คุณต้องการค้นหาค่าแรก หรือสุดท้าย อาจเป็นตัวใดตัวหนึ่งเป็นนิพจน์สตริง ระบุเขตข้อมูลในตาราง หรือแบบสอบถาม หรือนิพจน์ที่ดำเนินการคำนวณบนข้อมูลในเขตข้อมูลนั้น ในการแลกเปลี่ยนprคุณสามารถใส่ชื่อของเขตข้อมูลในตาราง ตัวควบคุมบนฟอร์ม ค่าคง หรือฟังก์ชัน ถ้าexprมีฟังก์ชัน อาจเป็นโดเมนรวมของอยู่แล้วภายใน หรือผู้ใช้กำหนดเอง แต่ไม่อื่นหรือฟังก์ชันการรวม SQL

โดเมน

ต้องระบุ นิพจน์สตริงที่ระบุชุดของระเบียนที่เป็นส่วนหนึ่งของโดเมน

เกณฑ์

เพิ่มเติม นิพจน์สตริงที่ที่ใช้เพื่อจำกัดช่วงของข้อมูลที่มีดำเนินการที่ฟังก์ชันฟังก์ชัน DFirstหรือDLast ตัวอย่างเช่นเกณฑ์มักเทียบเท่ากับคำสั่ง where ในนิพจน์ SQL ไม่มีคำที่ ถ้าไม่ใส่เกณฑ์ฟังก์ชันฟังก์ชัน DFirstและDLastประเมินexprกับโดเมนทั้งหมด เขตข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่ในเงื่อนไขต้องมีเขตข้อมูลในโดเมน มิฉะนั้น ฟังก์ชันฟังก์ชัน DFirstและDLastกลับแบบNull


ข้อสังเกต

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการส่งกลับระเบียนแรก หรือสุดท้ายในชุดของระเบียน (แบบโดเมน ), คุณควรสร้างแบบสอบถามเรียงลำดับตามตัวใดตัวหนึ่งน้อยไปหามาก หรือมากไปหาน้อย และตั้งค่าคุณสมบัติค่าสูงสุดเป็น 1 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูหัวข้อคุณสมบัติค่าสูงสุด จาก Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล คุณสามารถสร้างวัตถุ ADOชุดระเบียนและใช้เมธอดMoveFirstหรือMoveLastเพื่อส่งกลับระเบียนแรก หรือสุดท้ายในชุดของระเบียน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×