ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

ฟังก์ชัน Day

ส่งกลับ ตัวแปร (จำนวนเต็ม) ที่ระบุจำนวนทั้งหมดระหว่าง 1 และ 31 ครอบคลุม ที่แสดงแทนวันของเดือน

ไวยากรณ์

วัน ( วันที่ )

วันที่ที่ ต้องการอาร์กิวเมนต์ เป็นตัวแปรใดๆ นิพจน์ตัวเลขนิพจน์สตริง หรือการรวมกันของสิ่งเหล่านี้ที่สามารถแสดงวันที่ได้ ถ้าวันที่มีค่า Null ค่าnullจะถูกส่งกลับ

หมายเหตุ: ถ้าการตั้งค่าคุณสมบัติปฏิทินเป็นสุริยคติจำนวนเต็มที่ส่งกลับจะแสดงวันที่คริสต์ศักราชของเดือนสำหรับอาร์กิวเมนต์วันที่ ถ้าปฏิทินเป็นฮิจเราะห์จำนวนเต็มที่ส่งกลับจะแสดงวันที่ฮิจเราะห์ของเดือนสำหรับอาร์กิวเมนต์วันที่

ตัวอย่างคิวรี

นิพจน์

ผลลัพธ์

เลือก DateofSale, Day ([DateofSale]) เป็นนิพจน์จาก ProductSales

ส่งกลับค่าจากเขตข้อมูล "DateofSale" และตัวเลขที่เป็นตัวแทนของค่าวันที่เหล่านี้

เลือกวัน (#10/11/2018 #) เป็น DayTest จาก ProductSales

ส่งกลับตัวเลขที่แสดงว่า ' Day ' ของสตริง "10/11/2018" ผลลัพธ์:11

ตัวอย่าง VBA

หมายเหตุ: ตัวอย่างที่ทำตามสาธิตการใช้ฟังก์ชันนี้ในโมดูลของแอปพลิเคชัน Visual Basic for Applications (VBA) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับ VBA ให้เลือกการอ้างอิงนักพัฒนาในรายการดรอปดาวน์ที่อยู่ถัดจากค้นหาและใส่เงื่อนไขอย่างน้อยหนึ่งข้อในกล่องค้นหา

ตัวอย่างนี้ใช้ฟังก์ชันDayเพื่อรับวันของเดือนจากวันที่ที่ระบุ ในสภาพแวดล้อมการพัฒนาวันที่ตามตัวอักษรจะแสดงในรูปแบบสั้นโดยใช้การตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งของโค้ดของคุณ

Dim MyDate, MyDay
MyDate = #February 12, 1969# ' Assign a date.
MyDay = Day(MyDate) ' MyDay contains 12.

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ดูเพิ่มเติม

การเลือกฟังก์ชันวันที่ที่ถูกต้อง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×