ฟังก์ชัน DAvg

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันDAvgเพื่อคำนวณค่าเฉลี่ยของชุดของค่าในชุดระเบียน (แบบโดเมน ) ที่ระบุ ใช้ฟังก์ชันDAvgใน Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล แบบแมโคร ในนิพจน์แบบสอบถาม หรือในแบบตัวควบคุมที่มีการคำนวณ

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ฟังก์ชันDAvgในแถวเกณฑ์ของคิวรีแบบใช้เลือกบนขนเพื่อจำกัดผลลัพธ์ไว้เฉพาะระเบียนที่มีค่าขนเกินกว่าค่าเฉลี่ย หรือคุณไม่สามารถใช้นิพจน์ที่รวมถึงฟังก์ชันDAvgในตัวควบคุมจากการคำนวณ และแสดงค่าเฉลี่ยของใบสั่งก่อนหน้านี้อยู่ถัดจากค่าของใบสั่งใหม่

ไวยากรณ์

DAvg ( expr โดเมน [criteria] )

ไวยากรณ์ของฟังก์ชันDAvgมีอาร์กิวเมนต์ต่อไปนี้:

อาร์กิวเมนต์

คำอธิบาย

expr

ต้องระบุ นิพจน์ที่ระบุเขตข้อมูลที่ประกอบด้วยข้อมูลตัวเลขที่คุณต้องการหาค่าเฉลี่ย อาจเป็นแบบนิพจน์สตริง ระบุเขตข้อมูลในตารางหรือแบบสอบถาม หรืออาจเป็นนิพจน์ที่ทำการคำนวณข้อมูลในเขตข้อมูลนั้น ในexprคุณสามารถใส่ชื่อของเขตข้อมูลในตาราง ตัวควบคุมบนฟอร์ม ค่าคง หรือฟังก์ชัน ถ้าexprมีฟังก์ชัน อาจเป็นโดเมนรวมของอยู่แล้วภายใน หรือผู้ใช้กำหนดเอง แต่ไม่อื่นหรือฟังก์ชันการรวม SQL

โดเมน

ต้องระบุ นิพจน์สตริงที่ระบุชุดของระเบียนที่เป็นส่วนหนึ่งของโดเมน อาจเป็นชื่อตารางหรือชื่อแบบสอบถามสำหรับแบบสอบถามที่จำเป็นต้องใช้พารามิเตอร์

เกณฑ์

เพิ่มเติม นิพจน์สตริงที่ที่ใช้เพื่อจำกัดช่วงของข้อมูลที่มีดำเนินการฟังก์ชันDAvg ตัวอย่างเช่นเกณฑ์มักเทียบเท่ากับคำสั่ง where ในนิพจน์ SQL ไม่มีคำที่ ถ้าไม่ใส่เกณฑ์ฟังก์ชันDAvgประเมินexprกับโดเมนทั้งหมด เขตข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่ในcriteriต้องมีเขตข้อมูลในโดเมน มิฉะนั้น ฟังก์ชันDAvgจะส่งกลับตัวNull


ข้อสังเกต

ระเบียนที่ประกอบด้วยค่าNullจะไม่รวมอยู่ในการคำนวณค่าเฉลี่ย

ไม่ว่าคุณใช้ฟังก์ชันDAvgในแมโครหรือมอดูล ในนิพจน์แบบสอบถาม หรือในตัวควบคุมจากการคำนวณ คุณต้องสร้างอาร์กิวเมนต์เกณฑ์อย่างระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่า จะมีประเมินอย่างถูกต้อง

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันDAvgเพื่อระบุเกณฑ์ในแถวเกณฑ์ของคิวรี ตัวอย่าง สมมติว่า คุณต้องการดูรายการของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่เรียงลำดับตามปริมาณเหนือปริมาณใบสั่งค่าเฉลี่ย คุณไม่สามารถสร้างคิวรีบนใบสั่งซื้อ ราย ละเอียดใบสั่งซื้อ และตารางผลิตภัณฑ์ และรวมเขตข้อมูลชื่อผลิตภัณฑ์และเขตข้อมูลปริมาณ มีนิพจน์ต่อไปนี้ในแถวเกณฑ์ภายใต้เขตข้อมูลปริมาณ:

>DAvg("[Quantity]", "Orders")

คุณยังสามารถใช้ฟังก์ชันDAvgภายในนิพจน์เขตข้อมูลจากการคำนวณ ในแบบสอบถาม หรือ ในแถวอัปเดตเป็นของแออัปเดตคิวรี

หมายเหตุ: คุณสามารถใช้ฟังก์ชันDAvgหรือAvgในนิพจน์เขตข้อมูลจากการคำนวณในแบบคิวรีแบบใช้หาผลรวม ถ้าคุณใช้ฟังก์ชันDAvgค่าจะ averaged ก่อนที่จะจัดกลุ่มข้อมูล ถ้าคุณใช้ฟังก์ชันAvgข้อมูลถูกจัดกลุ่มก่อนที่จะ averaged ค่าในเขตข้อมูลนิพจน์

ใช้ฟังก์ชันDAvgในตัวควบคุมจากการคำนวณเมื่อคุณจำเป็นต้องระบุเกณฑ์การจำกัดช่วงของข้อมูลที่มีดำเนินการที่ฟังก์ชันDAvg ตัวอย่างเช่น เพื่อแสดงค่าเฉลี่ยของค่าขนส่งสินค้าที่ถูกส่งไปยังแคลิฟอร์เนีย ตั้งค่าคุณสมบัติแหล่งตัวควบคุมของกล่องข้อความเป็นนิพจน์ต่อไปนี้:

=DAvg("[Freight]", "Orders", "[ShipRegion] = 'CA'")

ถ้าคุณต้องการหาค่าเฉลี่ยระเบียนทั้งหมดในโดเมนใช้ฟังก์ชันAvg

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันDAvgในแมโครหรือมอดูล หรือ ในตัวควบคุมจากการคำนวณบนฟอร์มถ้าเขตข้อมูลที่คุณต้องการแสดงที่ไม่ได้อยู่ในแหล่งระเบียนโดยยึดฟอร์มของคุณ ตัวอย่างเช่น สมมติว่า คุณมีในฟอร์มโดยยึดตามตารางใบสั่งซื้อ และคุณต้องการรวมเขตข้อมูลปริมาณจากตารางรายละเอียดใบสั่งซื้อเพื่อที่จะแสดงจำนวนรายการที่เรียงลำดับตามลูกค้าเฉพาะค่าเฉลี่ย คุณสามารถใช้ฟังก์ชันDAvgเพื่อทำการคำนวณนี้ และแสดงข้อมูลบนฟอร์มของคุณ

เคล็ดลับ

  • ถ้าคุณใช้ฟังก์ชันDAvgในตัวควบคุมจากการคำนวณ คุณอาจต้องการวางตัวควบคุมบนฟอร์มหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษเพื่อให้ค่าสำหรับตัวควบคุมนี้จะคำนวณใหม่ทุกครั้งที่คุณย้ายไปยังระเบียนใหม่

  • ส่งกลับค่าฟังก์ชันDAvgถ้า ชนิดข้อมูลของเขตข้อมูลจะได้รับมาexprเป็นตัวเลข แบบดับเบิลคลิชนิดข้อมูล ถ้าคุณใช้ฟังก์ชันDAvgในตัวควบคุมจากการคำนวณ มีฟังก์ชันการแปลงชนิดข้อมูลในนิพจน์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน

  • แม้ว่าคุณสามารถใช้ฟังก์ชันDAvgเพื่อหาค่าเฉลี่ยของค่าในเขตข้อมูลในแบบตาราง Foreign Key อาจมีประสิทธิภาพมากกว่าการสร้างคิวรีที่ประกอบด้วยเขตข้อมูลที่คุณต้องการแล้วพื้นฐานของฟอร์ม หรือรายงานเกี่ยวกับแบบสอบถามทั้งหมด

หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงระเบียนในโดเมนไม่ได้บันทึกไว้ไม่ถูกรวมไว้เมื่อคุณใช้ฟังก์ชันนี้ ถ้าคุณต้องการให้DAvgฟังก์ชันจะยึดตามค่ามีการเปลี่ยนแปลง คุณจะต้องบันทึกการเปลี่ยนแปลง โดยการคลิกบันทึกระเบียนภายใต้ระเบียนบนแท็บข้อมูลการย้ายโฟกัสไปยังระเบียนอื่น หรือ โดยใช้วิธีการอัปเด

ตัวอย่าง

หมายเหตุ: ตัวอย่างที่ติดตามสาธิตการใช้ฟังก์ชันนี้ใน Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับ VBA เลือกอ้างอิงสำหรับนักพัฒนา ในรายการดรอปดาวน์ถัดจากค้นหา และใส่เงื่อนไขอย่าง น้อยหนึ่งในกล่องค้นหา

ฟังก์ชันต่อไปนี้ส่งกลับค่าเฉลี่ยขนสำหรับใบสั่งซื้อที่ส่ง หรือหลัง จากวันที่ระบุ โดเมนคือ ตารางใบสั่งซื้อ อาร์กิวเมนต์เกณฑ์จำกัดชุดผลลัพธ์ของระเบียนโดยยึดตามวันจัดส่งและประเทศ/ภูมิภาคที่กำหนด โปรดสังเกตว่า คำสำคัญและจะถูกรวมอยู่ในสตริเพื่อแยกหลายเขตข้อมูลในอาร์กิวเมนต์เกณฑ์ ระเบียนทั้งหมดที่รวมอยู่ในการคำนวณฟังก์ชันDAvgจะมีทั้งสองอย่างของเกณฑ์เหล่านี้

Public Function AvgFreightCost _
(ByVal strCountryRegion As String, _
ByVal dteShipDate As Date) As Double
AvgFreightCost = DAvg("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = '" & strCountryRegion & _
"'AND [ShippedDate] >= #" & dteShipDate & "#")
End Function

เมื่อต้องการเรียกใช้ฟังก์ชัน ใช้โค้ดบรรทัดต่อไปนี้ในหน้าต่าง Immediate:

:AvgFreightCost "UK", #1/1/96#

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×