ฟังก์ชัน DateValue

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ส่งกลับค่าตัวแปร(วัน)

ไวยากรณ์

DateValue (ลบวัน)

กำหนดวันอาร์กิวเมนต์ คือปกตินิพจน์สตริง แสดงวันที่จาก 1 มกราคม 100 ถึง 31 ธันวาคม 9999 อย่างไรก็ตามวันยังอาจใด ๆนิพจน์ ที่แสดงถึงวัน เวลา หรือทั้งวัน และ เวลา ช่วงนั้น

ข้อสังเกต

ถ้าวันเป็นสตริงที่มีเฉพาะตัวเลขที่คั่นด้วยใช่ตัวแบ่งวันที่, DateValueรู้จักลำดับสำหรับเดือน วัน และปีตามรูปแบบวันแบบสั้นที่คุณระบุไว้สำหรับระบบของคุณ DateValueยังวันชัดเจนจดจำที่ประกอบด้วยชื่อเดือน ใดในฟอร์มยาว หรือย่อ ตัวอย่างเช่น นอกเหนือจากจดจำ 12/30/1991 และ 30/12/91, DateValueยังรู้จัก 30 ธันวาคม 1991 และ 30 Dec, 1991

ถ้าส่วนปีของวันไม่ได้ใส่ค่าDateValueใช้ปีปัจจุบันจากวันของระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ

ถ้าอาร์กิวเมนต์วันมีข้อมูลเวลาDateValueไม่ส่งกลับนั้น อย่างไรก็ตาม ถ้าวันมีข้อมูลไม่ถูกต้องเวลา (เช่น "89:98"), ข้อผิดพลาดเกิดขึ้น

หมายเหตุ: สำหรับวันว่าการตั้งค่าคุณสมบัติปฏิทินสุริยคติ วันให้มาต้องเป็นฮิจเราะห์ ถ้าปฏิทิน ฮิจเราะห์ วันให้มาต้องมีฮิจเราะห์ ถ้าวันให้มาเป็นฮิจเราะห์ อาร์กิวเมนต์วันเป็นสตริงที่แสดงถึงวันที่จาก 1/1/100 (สุริยคติ 2 ส.ค. สัปดาห์แบบ) ถึง 4/3/9666 (สุริยคติ 31 dec, 9999)

ตัวอย่าง

หมายเหตุ: ตัวอย่างที่ติดตามสาธิตการใช้ฟังก์ชันนี้ใน Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับ VBA เลือกอ้างอิงสำหรับนักพัฒนา ในรายการดรอปดาวน์ถัดจากค้นหา และใส่เงื่อนไขอย่าง น้อยหนึ่งในกล่องค้นหา

ตัวอย่างนี้ใช้ฟังก์ชันDateValueเพื่อแปลงสตริงที่ไปยังวัน คุณยังสามารถใช้ตัวอักษรวันโดยตรงกำหนดวันที่ให้เป็นตัวแปรหรือวันตัวแปร ตัวอย่างเช่น MyDate =##2/12/69 ได้

Dim MyDate
MyDate = DateValue("February 12, 1969") ' Return a date.
ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×