ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

ฟังก์ชัน DateValue

ส่งกลับตัวแปร(วันที่)

ไวยากรณ์

DateValue ( วันที่ )

วันที่ ที่จำเป็นต้องมีอาร์กิวเมนต์ โดยปกติจะเป็น นิพจน์สตริง ที่แสดงวันที่ตั้งแต่วันที่1มกราคม๑๐๐ถึง31ธันวาคม๙๙๙๙ อย่างไรก็ตามวันที่ยังสามารถเป็น นิพจน์ ที่สามารถแสดงวันที่เวลาหรือทั้งวันที่และเวลาในช่วงนั้นได้

ข้อสังเกต

ถ้าวันที่เป็นสตริงที่มีเฉพาะตัวเลขที่คั่นด้วย ตัวแบ่งวันที่ ที่ถูกต้องDateValueจะจดจำคำสั่งสำหรับเดือนวันและปีตามรูปแบบวันที่แบบสั้นที่คุณระบุไว้สำหรับระบบของคุณ DateValueยังจดจำวันที่ข้อสรุปที่มีชื่อเดือนในฟอร์มยาวหรือย่อ ตัวอย่างเช่นนอกเหนือจากการจดจำ12/30/1991 และ12/30/91 แล้วDateValueยังรู้จัก30ธันวาคม๑๙๙๑และ30ธันวาคม๑๙๙๑

ถ้าส่วนปีของวันที่ถูกเว้นไว้DateValueจะใช้ปีปัจจุบันจากวันที่ระบบของคอมพิวเตอร์ของคุณ

ถ้าอาร์กิวเมนต์วันที่มีข้อมูลเวลาDateValueจะไม่ส่งกลับ อย่างไรก็ตามถ้าวันที่มีข้อมูลเวลาที่ไม่ถูกต้อง (เช่น "89:98") ข้อผิดพลาดจะเกิดขึ้น

หมายเหตุ: สำหรับวันที่ถ้าการตั้งค่าคุณสมบัติปฏิทินเป็นสุริยคติวันที่ที่ให้มาจะต้องเป็นแบบคริสต์ศักราช ถ้าปฏิทินเป็นฮิจเราะห์วันที่ที่ให้มาจะต้องเป็นฮิจเราะห์ ถ้าวันที่ที่ให้มาเป็นฮิจเราะห์วันที่ของอาร์กิวเมนต์เป็นสตริงที่แสดงวันที่จาก 1/1/100 (คริสต์ศักราช 2, ๗๑๘) ผ่าน 4/3/9666 (คริสต์ศักราช31ธันวาคม, ๙๙๙๙)

ตัวอย่างคิวรี

นิพจน์

ผลลัพธ์

เลือก DateValue ([DateTime]) เป็นนิพจน์จาก ProductSales

ส่งกลับค่าวันที่ของเขตข้อมูล "DateTime" ในรูปแบบวันที่แบบสั้นที่ไม่มีข้อมูลเวลา

เลือก DateValue ([DateTime]) เป็น NewDate นับ (ProductSales) เป็น CountOfDateTime จาก ProductSales GROUP BY DateValue ([DateTime]);

ส่งกลับค่าวันที่ของเขตข้อมูล "DateTime" ในรูปแบบวันที่แบบสั้นที่ไม่มีข้อมูลเวลา

ตัวอย่าง VBA

หมายเหตุ: ตัวอย่างที่ทำตามสาธิตการใช้ฟังก์ชันนี้ในโมดูลของแอปพลิเคชัน Visual Basic for Applications (VBA) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับ VBA ให้เลือกการอ้างอิงนักพัฒนาในรายการดรอปดาวน์ที่อยู่ถัดจากค้นหาและใส่เงื่อนไขอย่างน้อยหนึ่งข้อในกล่องค้นหา

ตัวอย่างนี้ใช้ฟังก์ชันDateValueเพื่อแปลงสตริงในวันที่ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ตัวอักษรวันที่เพื่อกำหนดวันที่ให้กับตัวแปรหรือตัวแปรวันที่โดยตรงตัวอย่างเช่น MyDate = #2/12/69 #

Dim MyDate
MyDate = DateValue("February 12, 1969") ' Return a date.

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ดูเพิ่มเติม

การเลือกฟังก์ชันวันที่ที่ถูกต้อง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×