ฟังก์ชัน DateSerial

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ส่งกลับ ตัวแปร (วันที่) สำหรับปี เดือน และวันที่ระบุ

ไวยากรณ์

DateSerial ( ปี เดือน วัน )

ไวยากรณ์ของฟังก์ชันDateSerialมีอาร์กิวเมนต์ต่อไปนี้:

อาร์กิวเมนต์

คำอธิบาย

ปี

ต้องระบุ จำนวนเต็ม จำนวนระหว่าง 100 ถึง 9999 รวม หรือแบบนิพจน์ตัวเลข

เดือน

ต้องระบุ จำนวนเต็ม นิพจน์

วัน

ต้องระบุ จำนวนเต็ม นิพจน์


ข้อสังเกต

เมื่อต้องการระบุวันที่ เช่น 31 ธันวาคม 1991 ช่วงของตัวเลขสำหรับแต่ละDateSerialอาร์กิวเมนต์ ควรอยู่ในช่วงยอมรับสำหรับหน่วย นั่นคือ 1 – 31 วัน และ 1 – 12 เดือน อย่างไรก็ตาม คุณยังสามารถระบุวันที่เกี่ยวข้องสำหรับแต่ละอาร์กิวเมนต์โดยใช้นิพจน์ที่ใช้แทนจำนวนวัน เดือน หรือปีก่อน หรือหลังจากวันที่ระบุ

ตัวอย่างต่อไปนี้ใช้นิพจน์เป็นตัวเลขแทนที่เป็นตัวเลขวันแบบสัมบูรณ์ ต่อไปนี้ฟังก์ชันDateSerialส่งกลับวันที่เป็นวันที่ก่อนวันแรก (1 - 1), สองเดือนก่อนสิงหาคม (8 - 2), ปีที่ 10 ก่อน 1990 (1990 - 10); กล่าว 31 พฤษภาคม 1980

DateSerial(1990 - 10, 8 - 2, 1 - 1)

ปีที่สองหลักสำหรับอาร์กิวเมนต์ปีจะถูกแปลโดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าเครื่องที่ผู้ใช้กำหนดเอง ตั้งค่าเริ่มต้นได้ว่า ค่าระหว่าง 0 และ 29 รวม จะถูกแปลเป็นปี 2000-2029 ค่าเริ่มต้นระหว่าง 30 ถึง 99 จะถูกแปลเป็นปี 1930 – 1999 สำหรับอาร์กิวเมนต์ปีอื่น ๆ ทั้งหมด ใช้ปีที่สี่หลัก (เช่น 1800)

Windows เวอร์ชันเก่ากว่า Windows 2000 แปลปีสองหลักโดยยึดตามค่าเริ่มต้นอธิบายไว้ข้างต้น เพื่อให้แน่ใจว่าฟังก์ชันจะส่งกลับค่าเหมาะสม ใช้ปีที่สี่หลัก

เมื่อมีอาร์กิวเมนต์ใดมีขนาดเกินช่วงสำหรับอาร์กิวเมนต์ที่ยอมรับ จะเพิ่มให้เป็นหน่วยมีขนาดใหญ่ถัดไปตามความเหมาะสม ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณระบุวัน 35 นั้นจะถูกประเมินเป็นหนึ่งเดือนและจำนวนวัน โดยขึ้นอยู่กับที่ในปีจะนำไปใช้บางอย่าง ถ้ามีอาร์กิวเมนต์ใดหนึ่งอยู่นอกช่วง -32768 ถึง 32767 ข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ถ้าวันที่ระบุ โดยอาร์กิวเมนต์สามที่อยู่นอกช่วงของวัน ยอมรับข้อผิดพลาดเกิดขึ้น

หมายเหตุ: สำหรับวันและปี, เดือน,ว่าการตั้งค่าคุณสมบัติปฏิทินสุริยคติ ค่าที่ระบุจะถือว่าเป็น ฮิจเราะห์ ถ้าการตั้งค่าคุณสมบัติปฏิทินฮิจเราะห์ ค่าที่ระบุจะถือว่าเป็นฮิจเราะห์

ส่วนการส่งกลับวันที่ในหน่วยเวลาในรอบระยะเวลาของ Visual Basic ปฏิทินปัจจุบันได้ ตัวอย่าง ถ้าปฏิทินปัจจุบันเป็นฮิจเราะห์ และส่วนวันจะส่งกลับเป็นปี ค่าปีคือ หนึ่งปีฮิจเราะห์ สำหรับอาร์กิวเมนต์ปีค่าระหว่าง 0 ถึง 99 รวม จะถูกแปลเป็นปี 1400 1499 สำหรับค่าปีอื่น ๆ ทั้งหมด ใช้ปีสี่หลักเสร็จสมบูรณ์ (เช่น 1520)

ตัวอย่าง

หมายเหตุ: ตัวอย่างที่ติดตามสาธิตการใช้ฟังก์ชันนี้ใน Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับ VBA เลือกอ้างอิงสำหรับนักพัฒนา ในรายการดรอปดาวน์ถัดจากค้นหา และใส่เงื่อนไขอย่าง น้อยหนึ่งในกล่องค้นหา

ตัวอย่างนี้ใช้ฟังก์ชันDateSerialเพื่อส่งกลับวันที่สำหรับปี และที่ระบุ เดือน วัน

Dim MyDate ' MyDate contains the date for February 12, 1969. MyDate = DateSerial(1969, 2, 12) ' Return a date.

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×