ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

ฟังก์ชัน DatePart

ส่งกลับ ตัวแปร (จำนวนเต็ม) ที่มีส่วนที่ระบุของวันที่ระบุ

คำเตือน    มีปัญหาเกิดขึ้นกับการใช้ฟังก์ชันนี้ วันจันทร์สุดท้ายในช่วงเวลาปฏิทินบางปีสามารถส่งกลับเป็นสัปดาห์๕๓เมื่อควรเป็นสัปดาห์ที่1 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและการแก้ไขปัญหาให้ดูที่การจัดรูปแบบหรือฟังก์ชัน DatePart สามารถส่งกลับหมายเลขสัปดาห์ที่ไม่ถูกต้องสำหรับวันจันทร์สุดท้ายในปี

ไวยากรณ์

DatePart ( ช่วง, วันที่ [, firstdayofweek] [, firstweekofyear] )

ไวยากรณ์ของฟังก์ชันDatePartมีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

อาร์กิวเมนต์

คำอธิบาย

ช่วงเวลา

จำเป็น นิพจน์สตริงที่เป็นช่วงของเวลาที่คุณต้องการส่งกลับ

date

จำเป็น ค่าตัวแปร(วันที่) ที่คุณต้องการประเมิน

firstdayofweek

ไม่จำเป็น ค่าคงที่ ที่ระบุวันแรกของสัปดาห์ ถ้าไม่มีการระบุวันอาทิตย์จะถูกสันนิษฐาน

firstweekofyear

ไม่จำเป็น ค่าคงที่ที่ระบุสัปดาห์แรกของปี ถ้าไม่ได้ระบุสัปดาห์แรกจะสันนิษฐานว่าเป็นสัปดาห์ที่1มกราคมเกิดขึ้น

การตั้งค่า

อาร์กิวเมนต์ช่วงมีการตั้งค่าเหล่านี้:

การตั้งค่า

คำอธิบาย

yyyy

ปี

q

ไตรมาส

m

เดือน

y

วันของปี

d

วัน

w

วันทำงาน

ww

สัปดาห์

h

ชั่วโมง

n

นาที

s

วินาที

อาร์กิวเมนต์firstdayofweekมีการตั้งค่าเหล่านี้:

ค่าคงที่

ค่า

คำอธิบาย

vbUseSystem

0

ใช้การตั้งค่า NLS API

vbSunday

1

วันอาทิตย์ (ค่าเริ่มต้น)

vbMonday

2

วันจันทร์

vbTuesday

3

วันอังคาร

vbWednesday

4

วันพุธ

vbThursday

5

วันพฤหัสบดี

vbFriday

6

วันศุกร์

vbSaturday

7

วันเสาร์

อาร์กิวเมนต์firstweekofyearมีการตั้งค่าเหล่านี้:

ค่าคงที่

ค่า

คำอธิบาย

vbUseSystem

0

ใช้การตั้งค่า NLS API

vbFirstJan1

1

เริ่มต้นด้วยสัปดาห์ที่1มกราคมเกิดขึ้น (ค่าเริ่มต้น)

vbFirstFourDays

2

เริ่มต้นด้วยสัปดาห์แรกที่มีอย่างน้อยสี่วันในปีใหม่

vbFirstFullWeek

3

เริ่มต้นด้วยสัปดาห์เต็มวันแรกของปี

ข้อสังเกต

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันDatePartเพื่อประเมินวันที่และส่งกลับช่วงเวลาที่ระบุได้ ตัวอย่างเช่นคุณอาจใช้DatePartเพื่อคำนวณวันในสัปดาห์หรือชั่วโมงปัจจุบัน

อาร์กิวเมนต์firstdayofweekจะมีผลต่อการคำนวณที่ใช้สัญลักษณ์ "w" และ "ww"

ถ้าdateเป็น สัญพจน์วันที่ ปีที่ระบุจะกลายเป็นส่วนที่ถาวรของวันที่นั้น อย่างไรก็ตามถ้ามีวันที่อยู่ในเครื่องหมายอัญประกาศคู่ ("") และคุณจะไม่มีวันที่ปีปัจจุบันจะถูกแทรกลงในโค้ดของคุณทุกครั้งที่นิพจน์วันที่จะถูกประเมิน การทำเช่นนี้จะทำให้สามารถเขียนโค้ดที่สามารถใช้ได้ในปีที่แตกต่างกัน

หมายเหตุ: สำหรับวันที่ถ้าการตั้งค่าคุณสมบัติปฏิทินเป็นสุริยคติวันที่ที่ให้มาจะต้องเป็นแบบคริสต์ศักราช ถ้าปฏิทินเป็นฮิจเราะห์วันที่ที่ให้มาจะต้องเป็นฮิจเราะห์

ส่วนวันที่ส่งกลับอยู่ในหน่วยช่วงเวลาของปฏิทินภาษาอาหรับปัจจุบัน ตัวอย่างเช่นถ้าปฏิทินปัจจุบันเป็นฮิจเราะห์และส่วนของวันที่ที่จะส่งกลับคือปีค่าปีเป็นปีฮิจเราะห์

ตัวอย่างคิวรี

นิพจน์

ผลลัพธ์

เลือก DatePart ("yyyy", [DateofSale]) เป็น NewDate จาก ProductSales

ส่งกลับ ' Year ' ของค่าวันที่ของเขตข้อมูล "DateofSale"

เลือก DatePart ("q", [DateofSale]) เป็น NewDate จาก ProductSales

ส่งกลับ ' ไตรมาส ' (ตามปีปฏิทิน) ของค่าวันที่ของเขตข้อมูล "DateofSale"

เลือก DatePart ("y", [DateofSale]) เป็น NewDate จาก ProductSales

ส่งกลับ ' วันของปี ' (1 ถึง๓๖๕) ของค่าวันที่ของเขตข้อมูล "DateofSale"

เลือก DatePart ("d", [DateofSale]) เป็น NewDate จาก ProductSales

ส่งกลับ ' วัน ' ของค่าวันที่ของเขตข้อมูล "DateofSale"

เลือก DatePart ("w", [DateofSale]) เป็น NewDate จาก ProductSales

ส่งกลับ ' วันทำงาน ' (ตั้งแต่1ถึง7ซึ่ง1แทนวันอาทิตย์) ของค่าวันที่ของเขตข้อมูล "DateofSale"

เลือก DatePart ("ww", [DateofSale]) เป็น NewDate จาก ProductSales

ส่งกลับ ' หมายเลขสัปดาห์ ' (ตั้งแต่1ถึง๕๒) ของค่าวันที่ของเขตข้อมูล "DateofSale"

เลือก DatePart ("h", [DateTime]) เป็น NewDate จาก ProductSales

ส่งกลับ ' Hour ' ของค่าวันที่ของเขตข้อมูล "DateTime"

เลือก DatePart ("n", [DateTime]) เป็น NewDate จาก ProductSales

ส่งกลับค่า ' นาที ' ของค่าวันที่ของเขตข้อมูล "DateTime"

เลือก DatePart ("s", [DateTime]) เป็น NewDate จาก ProductSales

ส่งกลับ ' วินาที ' ของค่าวันที่ของเขตข้อมูล "DateTime"

ตัวอย่าง VBA

หมายเหตุ: ตัวอย่างที่ทำตามสาธิตการใช้ฟังก์ชันนี้ในโมดูลของแอปพลิเคชัน Visual Basic for Applications (VBA) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับ VBA ให้เลือกการอ้างอิงนักพัฒนาในรายการดรอปดาวน์ที่อยู่ถัดจากค้นหาและใส่เงื่อนไขอย่างน้อยหนึ่งข้อในกล่องค้นหา

ตัวอย่างนี้จะใช้วันที่และการใช้ฟังก์ชันDatePartจะแสดงไตรมาสของปีที่เกิดขึ้น

Dim TheDate As Date    ' Declare variables.
Dim Msg
TheDate = InputBox("Enter a date:")
Msg = "Quarter: " & DatePart("q", TheDate)
MsgBox Msg

ดูเพิ่มเติม

การเลือกฟังก์ชันวันที่ที่ถูกต้อง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×