ฟังก์ชัน DatePart

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ส่งกลับ ตัวแปร (จำนวนเต็ม) ที่มีส่วนที่ระบุของวันที่ระบุ

ไวยากรณ์

DatePart ( ช่วง วัน [, firstdayofweek] [, firstweekofyear] )

ไวยากรณ์ของฟังก์ชันDatePartมีอาร์กิวเมนต์ต่อไปนี้:

อาร์กิวเมนต์

คำอธิบาย

ช่วงเวลา

ต้องระบุ นิพจน์ที่เป็นช่วงของเวลาที่คุณต้องการส่งกลับ

วัน

ต้องระบุ ตัวแปร ค่า (วัน) ที่คุณต้องการประเมิน

firstdayofweek

เพิ่มเติม การค่าคงที่ ที่ระบุวันแรกของสัปดาห์ ถ้าไม่มีระบุ จะถือว่าเป็นวันอาทิตย์

firstweekofyear

เพิ่มเติม ค่าคงที่ระบุในสัปดาห์แรกของปี ถ้าไม่มีระบุ สัปดาห์แรกจะถือว่าเป็นในสัปดาห์ที่ 1 มกราคมเกิดขึ้น


รัฐบาล การตั้ง

ช่วง อาร์กิวเมนต์ มีการตั้งค่าเหล่านี้:

การตั้งค่า

คำอธิบาย

yyyy

ปี

q

ไตรมาส

m

เดือน

y

วันของปี

d

วัน

w

วันทำงาน

ww

สัปดาห์

h

ชั่วโมง

n

นาที

s

วินาที


อาร์กิวเมนต์firstdayofweekมีการตั้งค่าเหล่านี้:

ค่าคงที่

ค่า

คำอธิบาย

vbUseSystem

0

ใช้การตั้งค่า NLS API ได้อีกด้วย

ค่าตัวเลข

1

วันอาทิตย์ (ค่าเริ่มต้น)

วันในสัปดาห์

2

วันจันทร์

vbTuesday

3

วันอังคาร

vbWednesday

4

วันพุธ

vbThursday

5

วันพฤหัสบดี

vbFriday

6

วันศุกร์

vbSaturday

7

วันเสาร์


อาร์กิวเมนต์firstweekofyearมีการตั้งค่าเหล่านี้:

ค่าคงที่

ค่า

คำอธิบาย

vbUseSystem

0

ใช้การตั้งค่า NLS API ได้อีกด้วย

vbFirstJan1

1

เริ่มต้น ด้วยสัปดาห์ที่ 1 มกราคมเกิดขึ้น (ค่าเริ่มต้น)

vbFirstFourDays

2

เริ่มต้น ด้วยสัปดาห์แรกที่มีอย่างน้อยสี่วันในปีใหม่

vbFirstFullWeek

3

เริ่มต้น ด้วยทั้งสัปดาห์แรกของปี


ข้อสังเกต

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันDatePartการประเมินวัน และส่งกลับช่วงเวลาเฉพาะเจาะจง ตัวอย่างเช่น คุณอาจใช้DatePartเพื่อคำนวณวันในสัปดาห์หรือชั่วโมงปัจจุบัน

อาร์กิวเมนต์firstdayofweekมีผลต่อการคำนวณที่ใช้สัญลักษณ์ช่วง "w" และ "ww"

ถ้าเป็นtedaแบบสัญพจน์วันที่ ปีที่ระบุกลายเป็น ส่วนหนึ่งของวันที่อย่างถาวร อย่างไรก็ตาม ถ้าวันจะล้อมรอบด้วยเครื่องหมายอัญประกาศคู่ (""), ปี แล้ว ปีปัจจุบันจะถูกแทรกโค้ดของคุณในทุกครั้งที่มีประเมินนิพจน์วัน ซึ่งจะทำการเขียนโค้ดที่สามารถใช้ในปีที่แตกต่างกัน

หมายเหตุ: สำหรับวันว่าการตั้งค่าคุณสมบัติปฏิทินสุริยคติ วันให้มาต้องเป็นฮิจเราะห์ ถ้าปฏิทิน ฮิจเราะห์ วันให้มาต้องมีฮิจเราะห์

ส่วนการส่งกลับวันที่ในหน่วยเวลาในรอบระยะเวลาของภาษาอาหรับปฏิทินปัจจุบันได้ ตัวอย่าง ถ้าปฏิทินปัจจุบันเป็นฮิจเราะห์ และส่วนวันจะส่งกลับเป็นปี ค่าปีคือ หนึ่งปีฮิจเราะห์

ตัวอย่าง

หมายเหตุ: ตัวอย่างที่ติดตามสาธิตการใช้ฟังก์ชันนี้ใน Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับ VBA เลือกอ้างอิงสำหรับนักพัฒนา ในรายการดรอปดาวน์ถัดจากค้นหา และใส่เงื่อนไขอย่าง น้อยหนึ่งในกล่องค้นหา

ตัวอย่างนี้ใช้วัน และ โดยใช้ฟังก์ชันDatePartแสดงไตรมาสในหนึ่งปีที่เกิดขึ้น

Dim TheDate As Date    ' Declare variables.
Dim Msg
TheDate = InputBox("Enter a date:")
Msg = "Quarter: " & DatePart("q", TheDate)
MsgBox Msg
ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×