ฟังก์ชัน DATE

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ส่งกลับเลขลำดับต่อเนื่องที่แสดงวันที่ที่ระบุ

ไวยากรณ์

DATE(year,month,day)

Year     อาร์กิวเมนต์ปีสามารถมีตัวเลขได้หนึ่งหลักถึงสี่หลัก ถ้าปีมีค่าอยู่ตั้งแต่ 0 (ศูนย์) ถึง 1899 ค่าจะถูกเพิ่มไปใน 1900 เพื่อคำนวณปี ตัวอย่างเช่น DATE(108,1,2) ส่งกลับวันที่ 2 มกราคม ค.ศ. 2008 (1900+108) ถ้าปีมีค่าอยู่ตั้งแต่ 1900 ถึง 9999 ค่าจะใช้เป็นค่าปี ตัวอย่างเช่น DATE(2008,1,2) ส่งกลับวันที่ 2 มกราคม ค.ศ. 2008

Month     เป็นตัวเลขที่แทนเดือนแต่ละเดือนของปี ถ้า month มีค่ามากกว่า 12 ค่าของ month ที่เกินจาก 12 จะถูกนับทบไปเป็นเดือนแรกของปีถัดไป ตัวอย่างเช่น DATE(2008,14,2) จะส่งกลับเลขลำดับที่แทนวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2009

Day     คือตัวเลขที่แสดงวันในหนึ่งเดือน ถ้าค่าวันมากกว่าจำนวนวันในเดือนที่ระบุ ค่าวันจะเพิ่มจำนวนวันดังกล่าวในวันแรกของเดือน ตัวอย่างเช่น DATE(2008,1,35) ส่งกลับเลขลำดับที่แสดงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2008

ข้อสังเกต

  • ค่าวันที่จะถูกจัดเก็บเป็นเลขลำดับต่อเนื่องเพื่อให้สามารถใช้ในการคำนวณได้ ตามค่าเริ่มต้นแล้ว 31 ธันวาคม 1899 มีเลขลำดับเป็น 1 และวันที่ 1 มกราคม 2008 มีเลขลำดับเป็น 39448 เนื่องจากเป็นวันในลำดับที่ 39,448 นับจากวันที่ 1 มกราคม 1900

  • ฟังก์ชัน DATE มีประโยชน์มากที่สุดในสูตรที่มีค่า year, month, และ day เป็นสูตร ไม่ใช่ค่าคงที่

ตัวอย่าง

ปี

เดือน

Day

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

2008

1

1

=DATE([year],[month],[day])

วันที่ลำดับของวันที่ (1/1/2008 หรือ 39448)

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×