ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

ฟังก์ชัน Chr

ส่งกลับสตริงที่มีอักขระที่เกี่ยวข้องกับ โค้ดอักขระ ที่ระบุ

ไวยากรณ์

Chr ( โค้ดอักขระ )

อาร์กิวเมนต์ ที่จำเป็นต้องใช้โค้ดอักขระมีความยาวที่ระบุอักขระ

ข้อสังเกต

ตัวเลขตั้งแต่ 0-31 จะเหมือนกับรหัสมาตรฐานอักขระ ASCII ตัวอย่างเช่นChr(10)จะส่งกลับอักขระเลื่อน ช่วงปกติสำหรับโค้ดอักขระคือ0–๒๕๕ อย่างไรก็ตามในระบบ DBCS ช่วงที่แท้จริงสำหรับโค้ดอักขระคือ-๓๒๗๖๘ถึง๖๕๕๓๕

หมายเหตุ: ฟังก์ชันChrBถูกใช้กับข้อมูลไบต์ที่มีอยู่ในสตริงที่ แทนที่จะส่งกลับอักขระซึ่งอาจเป็นหนึ่งหรือสองไบต์ChrBจะส่งกลับค่าไบต์เดียวเสมอ ฟังก์ชันChrWจะส่งกลับสตริงที่มีอักขระ Unicode ยกเว้นบนแพลตฟอร์มที่ไม่ได้รับการสนับสนุน Unicode ในกรณีนี้ลักษณะการทำงานจะเหมือนกับฟังก์ชันChr

หมายเหตุ:  Visual Basic สำหรับ Macintosh ไม่สนับสนุนสตริงที่ Unicode ดังนั้นChrW(n) ไม่สามารถส่งกลับอักขระ Unicode ทั้งหมดสำหรับค่า n ในช่วงของ๑๒๘–๖๕,๕๓๕เนื่องจากการทำงานในสภาพแวดล้อมของ Windows แทน, ChrW(n) พยายามที่จะ "เดาที่ดีที่สุด" สำหรับค่า Unicode n ที่มากกว่า๑๒๗ ดังนั้นคุณจึงไม่ควรใช้ChrWในสภาพแวดล้อม Macintosh

ตัวอย่างคิวรี

นิพจน์

ผลลัพธ์

เลือก Chr (97) เป็นนิพจน์จาก ProductSales GROUP BY Chr (97);

ส่งกลับค่า "อักขระ" สำหรับโค้ด ASCII "๙๗" ผลลัพธ์: "a"

เลือก Chr (90) เป็น ChrValue จาก ProductSales GROUP BY Chr (90);

ส่งกลับค่า "อักขระ" สำหรับโค้ด ASCII "๙๐" ในคอลัมน์ ChrValue ผลลัพธ์: "Z"

ตัวอย่าง VBA

หมายเหตุ: ตัวอย่างที่ทำตามสาธิตการใช้ฟังก์ชันนี้ในโมดูลของแอปพลิเคชัน Visual Basic for Applications (VBA) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับ VBA ให้เลือกการอ้างอิงนักพัฒนาในรายการดรอปดาวน์ที่อยู่ถัดจากค้นหาและใส่เงื่อนไขอย่างน้อยหนึ่งข้อในกล่องค้นหา

ตัวอย่างนี้ใช้ฟังก์ชันChrเพื่อส่งกลับอักขระที่เกี่ยวข้องกับโค้ดอักขระที่ระบุ

Dim MyChar
MyChar = Chr(65) ' Returns A.
MyChar = Chr(97) ' Returns a.
MyChar = Chr(62) ' Returns >.
MyChar = Chr(37) ' Returns %.

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×