ฟังก์ชัน Chr

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ส่งกลับสตริงที่ประกอบด้วยอักขระเกี่ยวข้องกับโค้ดอักขระ ที่ระบุ

ไวยากรณ์

Chr (ลบcharcode)

จำเป็นต้องมีcharcodeอาร์กิวเมนต์ เป็นเวลานานที่ระบุอักขระ

ข้อสังเกต

ตัวเลขตั้งแต่ 0 – 31 จะเหมือนกับรหัสมาตรฐาน ไม่สามารถพิมพ์ได้ASCII ตัวอย่างเช่นChr(10)ส่งกลับอักขระที่เลื่อน ช่วงปกติสำหรับcharcodeเป็น 0 – 255 อย่างไรก็ตาม ระบบDBCS ช่วงจริงสำหรับcharcodeคือ -32768 ถึง 65535

หมายเหตุ: ฟังก์ชันChrBจะใช้กับข้อมูลไบต์ที่มีอยู่ในสตริง แทนที่จะส่งกลับ อักขระ ซึ่งอาจเป็นอย่าง น้อยหนึ่งไบต์ChrBเสมอ ส่งกลับเป็นแบบไบต์เดี่ยว ChrWฟังก์ชันส่งกลับสตริงที่ประกอบด้วยอักขระUnicode ยกเว้นบนแพลตฟอร์มที่ Unicode จะไม่สนับสนุน ในกรณี ลักษณะการทำงานจะเหมือนกับ

หมายเหตุ: Visual Basic for Macintosh ไม่สนับสนุนสตริงที่ Unicode ดังนั้นChrW(n) ไม่สามารถส่งกลับอักขระ Unicode ทั้งหมดสำหรับค่า n ในช่วงของ 128 – 65535 ตามที่ได้บ้างในสภาพแวดล้อมของ Windows แทนChrW(n) พยายาม "ดีที่สุดค่า guess ด้วย" สำหรับมากกว่า 127 n ค่า Unicode ดังนั้น คุณไม่ควรใช้ChrWในสภาพแวดล้อมการ Macintosh

ตัวอย่าง

หมายเหตุ: ตัวอย่างที่ติดตามสาธิตการใช้ฟังก์ชันนี้ใน Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับ VBA เลือกอ้างอิงสำหรับนักพัฒนา ในรายการดรอปดาวน์ถัดจากค้นหา และใส่เงื่อนไขอย่าง น้อยหนึ่งในกล่องค้นหา

ตัวอย่างนี้ใช้ฟังก์ชันChrเพื่อส่งกลับอักขระเกี่ยวข้องกับโค้ดอักขระที่ระบุ

Dim MyChar
MyChar = Chr(65) ' Returns A.
MyChar = Chr(97) ' Returns a.
MyChar = Chr(62) ' Returns >.
MyChar = Chr(37) ' Returns %.
ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×