ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

ฟังก์ชัน Asc

ส่งกลับจำนวนเต็มที่ใช้แทน โค้ดอักขระ ที่สอดคล้องกับตัวอักษรตัวแรกในสตริงที่

ไวยากรณ์

Asc ( สตริง )

สตริงที่ จำเป็นอาร์กิวเมนต์ เป็น นิพจน์สตริง ที่ถูกต้อง ถ้าสตริงที่มีอักขระที่ไม่มี ข้อผิดพลาดขณะทำงาน จะเกิดขึ้น

ข้อสังเกต

ช่วงสำหรับการส่งกลับคือ0–๒๕๕บนระบบที่ไม่ใช่ DBCS แต่–๓๒๗๖๘–๓๒๗๖๗บนระบบ DBCS

หมายเหตุ: ฟังก์ชันAscBถูกใช้กับข้อมูลไบต์ที่มีอยู่ในสตริงที่ แทนที่จะส่งกลับโค้ดอักขระสำหรับอักขระตัวแรกAscBจะส่งกลับค่าไบต์แรก ฟังก์ชันAscWจะส่งกลับโค้ดอักขระ Unicode ยกเว้นบนแพลตฟอร์มที่ไม่ได้รับการสนับสนุน Unicode ในกรณีที่ลักษณะการทำงานจะเหมือนกับฟังก์ชันAsc

หมายเหตุ:  Visual Basic สำหรับ Macintosh ไม่สนับสนุนสตริงที่ Unicode ดังนั้นAscW(n) ไม่สามารถส่งกลับอักขระ Unicode ทั้งหมดสำหรับค่า n ในช่วงของ๑๒๘–๖๕,๕๓๕เนื่องจากการทำงานในสภาพแวดล้อมของ Windows แทน, AscW(n) พยายามที่จะ "เดาที่ดีที่สุด" สำหรับค่า Unicode n ที่มากกว่า๑๒๗ ดังนั้นคุณจึงไม่ควรใช้AscWในสภาพแวดล้อม Macintosh

ตัวอย่างคิวรี

นิพจน์

ผลลัพธ์

เลือก Asc ("a") เป็นนิพจน์จาก ProductSales

ส่งกลับโค้ด "ASCII" สำหรับสตริง "a" ผลลัพธ์: "๙๗"

เลือก Asc ("Z") เป็น AscCode จาก ProductSales

ส่งกลับโค้ด "ASCII" สำหรับสตริงที่ "Z" ในคอลัมน์ AscCode ผลลัพธ์: "๙๐"

ตัวอย่าง VBA

หมายเหตุ: ตัวอย่างที่ทำตามสาธิตการใช้ฟังก์ชันนี้ในโมดูลของแอปพลิเคชัน Visual Basic for Applications (VBA) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับ VBA ให้เลือกการอ้างอิงนักพัฒนาในรายการดรอปดาวน์ที่อยู่ถัดจากค้นหาและใส่เงื่อนไขอย่างน้อยหนึ่งข้อในกล่องค้นหา

ตัวอย่างนี้ใช้ฟังก์ชันAscเพื่อส่งกลับโค้ดอักขระที่สอดคล้องกับตัวอักษรตัวแรกในสตริงที่

Dim MyNumber
MyNumber = Asc("A") ' Returns 65.
MyNumber = Asc("a") ' Returns 97.
MyNumber = Asc("Apple") ' Returns 65.

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×