ฟังก์ชัน Asc

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ส่งกลับจำนวนเต็มที่แสดงถึงโค้ดอักขระ ที่สอดคล้องกับตัวอักษรตัวแรกในสตริงข้อความ

ไวยากรณ์

Asc (ลบสตริง)

จำเป็นสตริงที่อาร์กิวเมนต์ คือใด ๆ ที่ถูกต้องนิพจน์สตริง ถ้าสตริงที่ประกอบด้วยอักขระที่ไม่มีข้อผิดพลาดขณะทำงาน เกิดขึ้น

ข้อสังเกต

ช่วงที่ส่งกลับเป็น 0 – 255 บนระบบไม่ใช่ DBCS แต่ –32768 – 32767 บนระบบDBCS

หมายเหตุ: ฟังก์ชันAscBจะใช้กับข้อมูลไบต์ที่มีอยู่ในสตริงข้อความ แทนที่จะส่งกลับค่าโค้ดอักขระสำหรับอักขระแรกAscBส่งกลับไบต์แรก ส่งกลับฟังก์ชันasc ทุกที่โค้ดอักขระUnicode บนแพลตฟอร์มที่ Unicode จะไม่สนับสนุน ในกรณี ลักษณะการทำงานจะเหมือนกับฟังก์ชันAsc

หมายเหตุ: Visual Basic for Macintosh ไม่สนับสนุนสตริงที่ Unicode ดังนั้นasc ทุก(n) ไม่สามารถส่งกลับอักขระ Unicode ทั้งหมดสำหรับค่า n ในช่วงของ 128 – 65535 ตามที่ได้บ้างในสภาพแวดล้อมของ Windows แทนasc ทุก(n) พยายาม "ดีที่สุดค่า guess ด้วย" สำหรับมากกว่า 127 n ค่า Unicode ดังนั้น คุณไม่ควรใช้asc ทุกในสภาพแวดล้อมการ Macintosh

ตัวอย่าง

หมายเหตุ: ตัวอย่างที่ติดตามสาธิตการใช้ฟังก์ชันนี้ใน Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับ VBA เลือกอ้างอิงสำหรับนักพัฒนา ในรายการดรอปดาวน์ถัดจากค้นหา และใส่เงื่อนไขอย่าง น้อยหนึ่งในกล่องค้นหา

ตัวอย่างนี้ใช้ฟังก์ชันAscเพื่อส่งกลับรหัสอักขระที่สอดคล้องกับตัวอักษรตัวแรกในสตริ

Dim MyNumber
MyNumber = Asc("A") ' Returns 65.
MyNumber = Asc("a") ' Returns 97.
MyNumber = Asc("Apple") ' Returns 65.
ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×