ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

ฟังก์ชัน Abs

ส่งกลับค่าของชนิดเดียวกันที่ส่งถึง ระบุค่าสัมบูรณ์ของตัวเลข

ไวยากรณ์

Abs ( number )

หมายเลข ที่จำเป็นอาร์กิวเมนต์ อาจเป็น นิพจน์ตัวเลข ที่ถูกต้อง ถ้าnumberมีค่า Null ค่าnullจะถูกส่งกลับ ถ้าเป็น ตัวแปร ที่ไม่มีการเตรียมใช้งานศูนย์จะถูกส่งกลับ

ข้อสังเกต

ค่าสัมบูรณ์ของตัวเลขคือขนาดที่ไม่ได้รับการรับรอง ตัวอย่างเช่น ABS(-1) และ ABS(1) ทั้ง 1การส่งกลับ

ตัวอย่างคิวรี

นิพจน์

ผลลัพธ์

เลือก Abs ([ส่วนลด]) เป็นนิพจน์จาก ProductSales

ส่งกลับค่าสัมบูรณ์ของเขตข้อมูล "ส่วนลด" จากตาราง "ProductSales" ในคอลัมน์นิพจน์แปลงค่าลบเป็นค่าบวก (แล้วปล่อยให้จำนวนบวกไม่เปลี่ยนแปลง)

เลือก Abs ([ส่วนลด]/[SalePrice]) เป็น DiscountPercent จาก ProductSales

คำนวณค่าทั้งหมดในเขตข้อมูล "ส่วนลด" เป็นเปอร์เซ็นต์ของเขตข้อมูล "SalePrice" และแสดงในคอลัมน์ "DiscountPercent"

ตัวอย่าง VBA

หมายเหตุ: ตัวอย่างที่ทำตามสาธิตการใช้ฟังก์ชันนี้ในโมดูลของแอปพลิเคชัน Visual Basic for Applications (VBA) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับ VBA ให้เลือกการอ้างอิงนักพัฒนาในรายการดรอปดาวน์ที่อยู่ถัดจากค้นหาและใส่เงื่อนไขอย่างน้อยหนึ่งข้อในกล่องค้นหา

ตัวอย่างนี้ใช้ฟังก์ชันAbsเพื่อคำนวณค่าสัมบูรณ์ของตัวเลข

Dim MyNumber
MyNumber = Abs(50.3) ' Returns 50.3.
MyNumber = Abs(-50.3) ' Returns 50.3.

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×