ฟังก์ชัน WeekdayName

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ส่งกลับสตริงที่ระบุระบุวันของสัปดาห์

ไวยากรณ์

WeekdayName ( weekday [ย่อให้เหลือ] [, firstdayofweek ] )

ไวยากรณ์ของฟังก์ชันWeekdayNameมีอาร์กิวเมนต์ต่อไปนี้:

อาร์กิวเมนต์

คำอธิบาย

วันทำงาน

ต้องระบุ การกำหนดเป็นตัวเลขสำหรับวันของสัปดาห์ ค่าตัวเลขของแต่ละวันขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการตั้งค่าfirstdayofweek

ย่อให้เหลือ

เพิ่มเติม ค่าบูลีที่บ่งชี้ว่า ชื่อวันในสัปดาห์ถูกย่อ ถ้าเว้นไว้ ค่าเริ่มต้นคือFalseซึ่งหมายความ ว่า ไม่ย่อชื่อวันในสัปดาห์

firstdayofweek

เพิ่มเติม ค่าตัวเลขที่ระบุวันแรกของสัปดาห์ ดูส่วนการตั้งค่าสำหรับค่า


การตั้งค่า

อาร์กิวเมนต์firstdayofweekสามารถมีค่าต่อไปนี้:

ค่าคงที่

ค่า

คำอธิบาย

vbUseSystem

0

ใช้การตั้งค่าประเทศภาษาที่สนับสนุน (NLS) API

ค่าตัวเลข

1

วันอาทิตย์ (ค่าเริ่มต้น)

วันในสัปดาห์

2

วันจันทร์

vbTuesday

3

วันอังคาร

vbWednesday

4

วันพุธ

vbThursday

5

วันพฤหัสบดี

vbFriday

6

วันศุกร์

vbSaturday

7

วันเสาร์


หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×