ฟังก์ชัน WEEKDAY

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ส่งกลับค่าวันในสัปดาห์ที่สอดคล้องกับค่าวันที่ ตามค่าเริ่มต้น วันจะเป็นจำนวนเต็ม อยู่ในช่วงตั้งแต่ 1 (อาทิตย์) ถึง 7 (เสาร์)

ไวยากรณ์

WEEKDAY(serial_number,return_type)

Serial_number     คือเลขลำดับที่ใช้แทนวันที่ที่คุณต้องการค้นหาวัน

return_type     คือตัวเลขที่ระบุชนิดของค่าส่งกลับ

return_type

ตัวเลขที่ถูกส่งกลับ

1 หรือละเว้น

ตัวเลข 1 (วันอาทิตย์) ถึง 7 (วันเสาร์)

2

ตัวเลข 1 (วันจันทร์) ถึง 7 (วันอาทิตย์)

3

ตัวเลข 0 (วันจันทร์) ถึง 6 (วันอาทิตย์)

ข้อสังเกต

วันที่จะถูกเก็บเป็นเลขลำดับต่อเนื่องเพื่อให้สามารถใช้ในการคำนวณได้ ตามค่าเริ่มต้น วันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ.1899 จะมีเลขลำดับเป็น 1 และวันที่ 1 มกราคม ค.ศ.2008 มีเลขลำดับเป็น 39448 เนื่องจากเป็นวันที่ 39448 นับจากวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1900

ตัวอย่าง

ในตัวอย่างต่อไปนี้ โปรดสังเกตว่า 2/14/2008 คือวันพฤหัสบดี

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=WEEKDAY("14/2/2008")

วันของสัปดาห์ เป็นเลข 1 (วันอาทิตย์) ถึง 7 (วันเสาร์) (5)

=WEEKDAY("14/2/2008",2)

วันของสัปดาห์ เป็นเลข 1 (วันจันทร์) ถึง 7 (วันอาทิตย์) (4)

=WEEKDAY("14/2/2008",3)

วันของสัปดาห์ เป็นเลข 0 (วันจันทร์) ถึง 6 (วันอาทิตย์) (3)

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×