ฟังก์ชัน USDOLLAR

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ฟังก์ชันนี้จะแปลงตัวเลขเป็นข้อความในรูปแบบสกุลเงินที่มีการปัดทศนิยมเป็นตำแหน่งทศนิยมที่ระบุ รูปแบบที่ใช้คือ $#,##0.00_);($#,##0.00)

ไวยากรณ์

USDOLLAR(number,decimals)

number     คือตัวเลข การอ้างอิงคอลัมน์ที่มีตัวเลข หรือสูตรที่มีการหาค่าเป็นตัวเลข

decimals     คือจำนวนตัวเลขทางขวาของจุดทศนิยม แต่ถ้า decimals เป็นลบ จะเป็นการปัดค่าของ number ที่อยู่ทางซ้ายของจุดทศนิยมแทน ถ้าคุณไม่ใส่ค่า decimals การตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งของระบบของคุณจะถูกใช้เพื่อกำหนดจำนวนของตำแหน่งทศนิยมให้

ข้อสังเกต

ฟังก์ชัน USDOLLAR จะแสดงสกุลเงินเป็นดอลลาร์สหรัฐเสมอ ถ้าคุณต้องการให้แสดงตามการตั้งค่าสกุลเงินในคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ใช้ฟังก์ชัน DOLLAR แทน

ตัวอย่าง

คอลัมน์ 1

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

1234.567

=USDOLLAR([Col1], 2)

แสดงตัวเลขในรูปแบบสกุลเงินที่มีทศนิยมสองตำแหน่ง ($1,234.57)

1234.567

=USDOLLAR([Col1], -2)

แสดงตัวเลขในรูปแบบสกุลเงินที่มีการปัดค่าตัวเลขหลักร้อย ($1,200)

-1234.567

=USDOLLAR([Col1], -2)

แสดงตัวเลขในรูปแบบสกุลเงินที่มีการปัดค่าตัวเลขหลักร้อย (($1,200)) หรือ (-$1,200)

-0.123

=USDOLLAR([Col1], 4)

แสดงตัวเลขในรูปแบบสกุลเงินที่มีทศนิยม 4 ตำแหน่ง (($0.1230)) หรือ (-$0.1230)

99.888

=USDOLLAR([Col1])

แสดงตัวเลขสี่ในรูปแบบสกุลเงิน 2 ตำแหน่งไปทางด้านซ้ายของการทศนิยมแบบ)

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×