ฟังก์ชัน TypeName

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ส่งกลับสตริงที่ที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการตัวแปร

ไวยากรณ์

TypeName ( varname )

จำเป็นต้องมีvarnameอาร์กิวเมนต์ คือโทนสีประกอบด้วยตัวแปรใด ๆ ยกเว้นตัวแปรชนิดผู้ใช้กำหนดเอง

ข้อสังเกต

ส่งกลับโดยTypeNameสตริอาจเป็นข้อมูลใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

ส่งกลับสตริงที่

ตัวแปร

ชนิดของวัตถุ

วัตถุที่มีชนิดเป็นobjecttype

Byte

ค่าไบต์

จำนวนเต็ม

จำนวนเต็ม

ความยาว

ความยาวเป็นจำนวนเต็ม

Single

ตัวเลขทศนิยมความแม่นยำเดียว

Double

ความแม่นยำแบบสองตัวเลขทศนิยม

สกุลเงิน

ค่าสกุลเงิน

Decimal

ค่าทศนิยม

วันที่

ค่าวัน

สตริง

สตริง

บูลีน

ค่าบูลี

ข้อผิดพลาด

ค่าความผิดพลาด

ว่าง

เตรียมใช้งาน

Null

ไม่มีข้อมูลที่ถูกต้อง

วัตถุ

วัตถุ

ไม่รู้จัก

วัตถุที่มีชนิดที่ไม่รู้จัก

ไม่มีสิ่งใด

ตัวแปรวัตถุที่ไม่ได้อ้างอิงไปยังวัตถุ


ถ้าvarnameเป็นแออาร์เรย์ สตริงที่ส่งกลับอาจเป็นใดอย่างหนึ่งสามารถส่งกลับสตริงที่ (หรือตัวแปร) ด้วยวงเล็บว่างผนวกได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าvarnameเป็นอาร์เรย์ของจำนวนเต็ม ส่งกลับ "Integer()"

ตัวอย่าง

หมายเหตุ: ตัวอย่างที่ติดตามสาธิตการใช้ฟังก์ชันนี้ใน Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับ VBA เลือกอ้างอิงสำหรับนักพัฒนา ในรายการดรอปดาวน์ถัดจากค้นหา และใส่เงื่อนไขอย่าง น้อยหนึ่งในกล่องค้นหา

ตัวอย่างนี้ใช้ฟังก์ชันTypeNameเพื่อส่งกลับข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปร

Dim NullVar, MyType, StrVar As String
Dim IntVar As Integer, CurVar As Currency
Dim ArrayVar (1 To 5) As Integer
NullVar = Null ' Assign Null value.
MyType = TypeName(StrVar) ' Returns "String".
MyType = TypeName(IntVar) ' Returns "Integer".
MyType = TypeName(CurVar) ' Returns "Currency".
MyType = TypeName(NullVar) ' Returns "Null".
MyType = TypeName(ArrayVar) ' Returns "Integer()".

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×