ฟังก์ชัน TimeValue

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ส่งกลับค่าตัวแปร(วัน) ที่ประกอบด้วยเวลา

ไวยากรณ์

TimeValue ( time )

จำเป็นต้องมีเวลาอาร์กิวเมนต์ คือปกตินิพจน์สตริง แสดงถึงเวลาจาก 0:00:00 (12:00:00 A.M.) ถึง 23:59:59 (11:59:59 P.M.), รวม อย่างไรก็ตามเวลายังสามารถใด ๆนิพจน์ ที่แสดงเวลาในช่วงนั้น ถ้าเวลาประกอบด้วยค่า Null, Nullจะส่งกลับ

ข้อสังเกต

คุณสามารถใส่เวลาที่ถูกต้องโดยใช้นาฬิกาแบบ 12 ชั่วโมง หรือ 24 ชั่วโมงได้ ตัวอย่างเช่น"2:24PM"และ"14:24"เป็นอาร์กิวเมนต์ของทั้งสองเวลาที่ถูกต้อง

ถ้าtiฉันอาร์กิวเมนต์ประกอบด้วยข้อมูลวันที่TimeValueไม่ส่งกลับนั้น อย่างไรก็ตาม ถ้าเวลารวมข้อมูลวันที่ไม่ถูกต้อง ข้อผิดพลาดเกิดขึ้น

ตัวอย่าง

หมายเหตุ: ตัวอย่างที่ติดตามสาธิตการใช้ฟังก์ชันนี้ใน Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับ VBA เลือกอ้างอิงสำหรับนักพัฒนา ในรายการดรอปดาวน์ถัดจากค้นหา และใส่เงื่อนไขอย่าง น้อยหนึ่งในกล่องค้นหา

ตัวอย่างนี้ใช้ฟังก์ชันTimeValueเพื่อแปลงสตริงที่แต่ละครั้ง คุณยังสามารถใช้ตัวอักษรวันโดยตรงกำหนดเวลาให้กับตัวแปรหรือวันตัวแปร ตัวอย่างเช่น MyTime = # 4:35:17 PM # ได้

Dim MyTime
MyTime = TimeValue("4:35:17 PM") ' Return a time.

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×