ฟังก์ชัน Tan

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ส่งกลับเป็นคู่แทนเจนต์ของมุมที่ระบุ

ไวยากรณ์

Tan ( เลข )

จำเป็นจำนวนอาร์กิวเมนต์ คือ Double หรือใด ๆ ใช่นิพจน์ตัวเลข ที่แสดงมุมเป็นเรเดียน

ข้อสังเกต

Tanรับมุม และส่งกลับค่าอัตราส่วนระหว่างยอดสองด้านของรูปสามเหลี่ยมด้านขวา อัตราส่วนมีความยาวของด้านตรงข้ามมุมหาร ด้วยความยาวของด้านข้างประชิดมุม

เมื่อต้องการแปลงมุมองศาเป็นมุมเรเดียน คูณองศาด้วยPI /180 เมื่อต้องการแปลงเป็นหน่วยเรเดียนเป็นมุมองศา คูณเรเดียน ด้วย 180/pi

ตัวอย่าง

หมายเหตุ: ตัวอย่างที่ติดตามสาธิตการใช้ฟังก์ชันนี้ใน Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับ VBA เลือกอ้างอิงสำหรับนักพัฒนา ในรายการดรอปดาวน์ถัดจากค้นหา และใส่เงื่อนไขอย่าง น้อยหนึ่งในกล่องค้นหา

ตัวอย่างนี้ใช้ฟังก์ชันTanเพื่อส่งกลับค่าแทนเจนต์ของมุม

Dim MyAngle, MyCotangent
MyAngle = 1.3 ' Define angle in radians.
MyCotangent = 1 / Tan(MyAngle) ' Calculate cotangent.

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×