ฟังก์ชัน TODAY

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ฟังก์ชันนี้จะส่งกลับเลขลำดับของวันที่ปัจจุบัน เลขลำดับคือโค้ดวันที่-เวลาซึ่งใช้สำหรับการคำนวณวันที่และเวลา คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน TODAY เป็นค่าเริ่มต้นเท่านั้น คุณไม่สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ในคอลัมน์จากการคำนวณได้

ไวยากรณ์

TODAY

ข้อสังเกต

วันที่จะถูกเก็บเป็นเลขลำดับต่อเนื่องเพื่อให้สามารถใช้ในการคำนวณได้ ตามค่าเริ่มต้น วันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ.1899 จะมีเลขลำดับเป็น 1 และวันที่ 1 มกราคม ค.ศ.2008 มีเลขลำดับเป็น 39448 เนื่องจากเป็นวันที่ 39448 นับจากวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1900

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×