ฟังก์ชัน TIME

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน TIME ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับตัวเลขทศนิยมของเวลาที่ระบุ ถ้ารูปแบบของเซลล์เป็นแบบ ทั่วไป ก่อนที่จะใส่ฟังก์ชัน ผลลัพธ์ที่ได้จะถูกจัดรูปแบบให้เป็นวันที่

ตัวเลขทศนิยมที่ส่งกลับโดย TIME จะเป็นค่าที่อยู่ในช่วงจาก 0 (ศูนย์) ถึง 0.99988426 ซึ่งจะแทนค่าของเวลาจาก 0:00:00 (12:00:00 AM) ถึง 23:59:59 (11:59:59 P.M.)

ไวยากรณ์

TIME(hour, minute, second)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน TIME มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Hour    (ต้องระบุ) ตัวเลขตั้งแต่ 0 (ศูนย์) ถึง 32767 ที่แทนชั่วโมง ค่าใดๆ ที่มากกว่า 23 จะถูกหารด้วย 24 และจะถือว่าเศษที่เหลือเป็นค่าชั่วโมง ตัวอย่างเช่น TIME(27,0,0) = TIME(3,0,0) = .125 หรือ 3:00 AM

  • Minute    (ต้องระบุ) ตัวเลขตั้งแต่ 0 (ศูนย์) ถึง 32767 ที่แทนนาที ค่าใดๆ ที่มากกว่า 59 จะถูกแปลงเป็นชั่วโมงและนาที ตัวอย่างเช่น TIME(0,750,0) = TIME(12,30,0) = .520833 หรือ 12:30 PM

  • Second    (ต้องระบุ) ตัวเลขตั้งแต่ 0 (ศูนย์) ถึง 32767 ที่แทนวินาที ค่าใดๆ ที่มากกว่า 59 จะถูกแปลงเป็นชั่วโมง นาที และวินาที ตัวอย่างเช่น TIME(0,0,2000) = TIME(0,33,22) = .023148 หรือ 12:33:20 AM

ข้อสังเกต

ค่าเวลาเป็นส่วนหนึ่งของค่าวันที่ ซึ่งแสดงอยู่ในรูปตัวเลขทศนิยม (ตัวอย่างเช่น 12:00 PM จะแสดงเป็น 0.5 เนื่องจากเป็นเวลาครึ่งหนึ่งของวัน)

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ชั่วโมง

นาที

วินาที

12

{0}

0

16

48

10

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=TIME(A2,B2,C2)

ส่วนทศนิยมของวัน สำหรับเวลาที่ระบุในแถวที่ 2 (12 ชั่วโมง 0 นาที 0 วินาที)

0.5

=TIME(A3,B3,C3)

ส่วนทศนิยมของวัน สำหรับเวลาที่ระบุในแถวที่ 3 (16 ชั่วโมง 48 นาที 0 วินาที)

0.7001157

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

เพิ่ม หรือลบเวลา

แทรกเวลาปัจจุบันและวันที่ในเซลล์

แทรกเวลาปัจจุบันและวันที่ในเซลล์ใน Excel 2016

วันและเวลาการอ้างอิงฟังก์ชัน

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×