ฟังก์ชัน TEXT

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ฟังก์ชันนี้จะแปลงค่าเป็นข้อความในรูปแบบตัวเลขที่ระบุ

ไวยากรณ์

TEXT(value,format_text)

ค่า     คือค่าตัวเลข อาจเป็นสูตรที่ได้ผลเป็นค่าตัวเลข หรือการอ้างอิงไปยังคอลัมน์ที่มีค่าตัวเลขก็ได้

format_text     คือรูปแบบตัวเลขในรูปแบบข้อความ

ข้อสังเกต

การใช้ฟังก์ชัน TEXT จะแปลงค่าเป็นข้อความที่จัดรูปแบบแล้ว และผลลัพธ์จะไม่สามารถใช้คำนวณเป็นตัวเลขได้อีก

ตัวอย่าง

Salesperson

Sales

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

Buchanan

2800

=[Salesperson]&" sold "&TEXT([Sales], "$0.00;($0.00)")&" worth of units."

รวมเนื้อหาให้เป็นวลีเดียว (Buchanan sold $2,800.00 worth of units.)

Dodsworth

.4

=[Salesperson]&" sold "&TEXT([Sales],"0.00%")&" of the total sales."

รวมเนื้อหาให้เป็นวลีเดียว (Dodsworth sold 40.00% of the total sales.)

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×