ฟังก์ชัน Switch

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

รายการของนิพจน์ที่ประเมิน และส่งกลับค่าตัวแปรหรือนิพจน์ที่เกี่ยวข้องกับนิพจน์แรกในรายการที่ถูกต้อง

ไวยากรณ์

สวิตช์ ( ค่า-1 expr-1 [expr 2, 2 ค่า]... [, exprค่า n-n ] )

ไวยากรณ์ของฟังก์ชันสลับมีอาร์กิวเมนต์ต่อไปนี้:

อาร์กิวเมนต์

คำอธิบาย

expr

ต้องระบุ คุณต้องการประเมินนิพจน์ตัวแปร

ค่า

ต้องระบุ ค่าหรือนิพจน์จะส่งกลับถ้า นิพจน์ที่สอดคล้องกันเป็นจริง


ข้อสังเกต

รายการสลับฟังก์ชันอาร์กิวเมนต์ ประกอบด้วยคู่ของนิพจน์และค่า นิพจน์ที่จะประเมินจากซ้ายไปขวา และจะส่งกลับค่าเกี่ยวข้องกับนิพจน์แรกจะประเมินเป็นTrue ถ้าส่วนที่ไม่ได้ถูกจับคู่ข้อผิดพลาดขณะทำงาน เกิดขึ้น ตัวอย่าง ถ้าexpr-1เป็นจริงสลับส่งกลับค่า 1 ถ้าexpr-1เป็นเท็จแต่expr 2เป็นจริงสลับส่งกลับค่า-2และอื่น ๆ

สลับส่งกลับค่า Null ถ้า:

  • นิพจน์ที่ไม่ถูกต้อง

  • นิพจน์จริงแรกมีค่าสอดคล้องกันซึ่งเป็นNull

สลับประเมินนิพจน์ ทั้งหมดแม้ว่าจะส่งกลับหนึ่งเท่านั้น ในกรณีนี้ ที่คุณควรดูระมัดระวังผล ตัวอย่าง ถ้าประเมินนิพจน์ใด ๆ ของผลหาร ด้วยศูนย์ข้อผิดพลาด ข้อผิดพลาดเกิดขึ้น

ตัวอย่าง

หมายเหตุ: ตัวอย่างที่ติดตามสาธิตการใช้ฟังก์ชันนี้ใน Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับ VBA เลือกอ้างอิงสำหรับนักพัฒนา ในรายการดรอปดาวน์ถัดจากค้นหา และใส่เงื่อนไขอย่าง น้อยหนึ่งในกล่องค้นหา

ตัวอย่างนี้ใช้ฟังก์ชันSwitchเพื่อส่งกลับชื่อของภาษาที่ตรงกับชื่อของเมือง

Function MatchUp (CityName As String)
Matchup = Switch(CityName = "London", "English", _
CityName = "Rome", "Italian", _
CityName = "Paris", "French")
End Function

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×