ฟังก์ชัน StringFromGUID

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ฟังก์ชันStringFromGUIDแปลงแบบGUID ซึ่งก็คือการอาร์เรย์ ชนิดไบต์ แบบสตริง

ไวยากรณ์

StringFromGUID ( guid )

อาร์กิวเมนต์จำเป็นต้องมีguidเป็นอาร์เรย์ของข้อมูลไบต์ที่ใช้เพื่อบ่งบอกมีแอปพลิเคชัน คอมโพเนนต์ หรือรายการของข้อมูลกับระบบปฏิบัติการ


ข้อสังเกต

Microsoft Access database engine เก็บ Guid เป็นอาร์เรย์ชนิดไบต์ อย่างไรก็ตามMicrosoft Office Access 2007 ไม่สามารถส่งกลับข้อมูลไบต์จากแบบตัวควบคุม บนฟอร์ม หรือรายงาน เพื่อที่จะส่งกลับค่าของ GUID จากตัวควบคุม จะต้องแปลงสตริงข้อความ เมื่อต้องการแปลง GUID เป็นสตริงที่ ใช้ฟังก์ชันStringFromGUID เมื่อต้องการแปลงสตริงที่กลับไปยัง GUID ใช้ฟังก์ชันGUIDFromString

ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการอ้างอิงไปยังเขตข้อมูลที่ประกอบด้วย GUID เมื่อใช้การจำลองแบบฐานข้อมูล เมื่อต้องการส่งกลับค่าของตัวควบคุมบนฟอร์มถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลที่ประกอบด้วย GUID ใช้ฟังก์ชันStringFromGUIDเพื่อแปลง GUID เป็นสตริงที่

ตัวอย่าง

หมายเหตุ: ตัวอย่างที่ติดตามสาธิตการใช้ฟังก์ชันนี้ใน Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับ VBA เลือกอ้างอิงสำหรับนักพัฒนา ในรายการดรอปดาวน์ถัดจากค้นหา และใส่เงื่อนไขอย่าง น้อยหนึ่งในกล่องค้นหา

ตัวอย่างต่อไปนี้ส่งกลับค่าของตัวควบคุมจะบนฟอร์มพนักงานในฟอร์มสตริง และกำหนดให้กับตัวแปรสตริงที่ ตัวควบคุมจะถูกผูกไว้ไปยังจะเขตข้อมูล หนึ่งเขตข้อมูลระบบเพิ่มแต่ละจำลองแบบตารางในฐานข้อมูลแบบจำลองแบบ

Public Sub StringValueOfGUID()
Dim ctl As Control
Dim strGUID As String
' Get the GUID.
Set ctl = Forms!Employees!s_GUID
Debug.Print TypeName(ctl.Value)
' Convert the GUID to a string.
strGUID = StringFromGUID(ctl.Value)
Debug.Print TypeName(strGUID)
End Sub

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×